Polska waluta wczorajszy dzień zakończyła umocnieniem w relacji do głównych walut. Bank Anglii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.Złoty