Napływ kapitału z Azji Wschodniej do regionu CEE rozpoczął się w latach 2016-2017 głównie za sprawą dużych transakcji portfelowych w