Niemal połowa pracodawców oferuje Ukraińcom ok. 18 zł/h brutto, a już 28% decyduje się na stawkę przekraczającą 21 zł/h brutto