Zdarza się tak, iż pozostawanie w cieniu wydarzeń i zarządzanie dużą strukturą lub mniejszą spółką „z tylnego siedzenia” jest koniecznością.