Rentowność dziesięcioletnich obligacji USA przez cały lipiec osuwała się, by na początku lipca osiągnąć 31,4 pb. Ostra korekta i przecena

Amerykańska waluta zyskiwała, jednak nie z uwagi na informacje z USA - walutę wsparł niepokój polityczny w UE i słabe