1 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookies jest nieważna, jeżeli jest ona