Kredyty – porady dla konsumentów


Kredyty mieszkaniowe przez Internet

Szukasz korzystnego kredytu, ale boisz się ukrytych opłat i prowizji? Wypróbuj usługi Goldenegg – doradcy finansowego, który doskonale zna rynek kredytowy i pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Doradcy finansowi Goldenegg mają w swojej ofercie kredyty i pożyczki siedemnastu polskich banków, a świadczone przez nich sługi doradztwa finansowego są nieodpłatne – całość kosztów doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wpływa na koszty ponoszone przez klienta.

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z doradcą kredytowym WYPEŁNIJ FORMULARZ .

Wypełnienie formularza nie wiąże się z opłatami, ani nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy.


Jak jaki sposób doradca może pomóc w w uzyskaniu kredytu?

(1) Na spotkaniu doradca przeprowadzi analizę Twojej zdolności kredytowej – zapyta o dochody i koszty. W oparciu o te informacje przedstawi możliwe rozwiązania oferowane przez 17 wiodących banków, dopasuje zestaw produktów do Twoich potrzeb, wyliczy wysokość rat i wszystkie pozostałe koszty transakcji;

(2) Doradca przeprowadzi Cię przez proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy kredytowej: przygotuje listę dokumentów i doradzi gdzie i jak najszybciej je zdobyć, pomoże w zaaranżowaniu ewentualnej wyceny nieruchomości;

(3) Po zebraniu dokumentacji doradca pomoże Ci wypełnić wniosek kredytowy i po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej banku zaprosi na spotkanie w celu podpisania umowy.

By wypełnić formularz KLIKNIJ TUTAJ .

Spłata kredytu a zwolnienie zabezpieczeń

Jak trafnie wskazywał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 lutego 2006 r. (I ACa 4/04), w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że w stosunkach kredytowych nawet całkowita spłata kredytu nie powoduje automatycznego powrotu wierzytelności do zbywcy, lecz potrzebna jest tzw. cesja zwrotna, do której nabywca wierzytelności oczywiście może być przymuszony na drodze sądowej przez zobowiązanie do złożenia stosownego oświadczenia woli (por. np. J. Mojak: Obrót wierzytelnościami, s. 104; A. Szpunar: Przelew na zabezpieczenie, Rejent 11/1995, s. 21).

Inne porady

[22.03.2007] Jak unikać pułapek w ofertach kredytowych?
Kredyty są w zasięgu ręki, dostępne dla wszystkich. W ciągu jednego dnia pusty portfel można zapełnić spora gotówką. Większość z nas wpada na pomysł zaciągnięcia szybkiej pożyczki pod wpływem ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub reklamy w telewizji. Pierwsze kroki kierujemy właśnie do banku, który nas zaintrygował swoją ofertą. Nie ma w tym nic złego, o ile nie poprzestaniemy tylko na pierwszym kroku. Zaciąganie kredytu nie jest rzeczą, którą warto robić pod wpływem impulsu. Postarajmy się skonfrontować ofertę wybranego banku z kilkoma innymi, które znamy.

[16.03.2007] Jak długo będą rosły ceny mieszkań?
Szeroko rozumiany rynek nieruchomości budzi ostatnio nadzwyczajne zainteresowanie środków masowego przekazu, władz oraz instytucji finansowych. Wiele osób zastanawia się, gdzie znajduje się granica popytu i co może zahamować ten szalony trend wzrostowy. Niekiedy uznaje się, że wzrost cen mieszkań w dobrych lokalizacjach nosi już znamiona histerii. Deweloperzy sprzedają w Warszawie oraz w innych aglomeracjach 70-80% czy nawet 90% mieszkań jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Co więcej, firmy deweloperskie nie umożliwiają już negocjacji cen, a jeszcze kilka lat temu było to możliwe. Warto jednak zauważyć, że boom na rynku nieruchomości dotyczy nie tylko liczby oddawanych nowych mieszkań, ani nawet średniej ceny za metr kwadratowy w kraju – dotyka także rynku kredytów hipotecznych.

Więcej porad:

Czym kredyt różni się od pożyczki?
Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy?
Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Czy bank może pobierać odsetki od odsetek w przypadku umowy kredytu?
Jakie są podatkowe skutki umorzenia odsetek od kredytu?
Czy możliwe jest dokonanie przelewu na zabezpieczenie kredytu w odniesieniu do tzw. wierzytelności przyszłej?
Czy możliwy jest przelew na zabezpieczenie kredytu wierzytelności w wysokości wyższej niż kwota kredytu?
W jakiej kolejności bank powinien korzystać z ustanowionych zabezpieczeń kredytu?
Jakie są uprawnienia banku na który przewłaszczono rzecz w celu zabezpieczenia kredytu?
Jaki jest skutek spłaty kredytu dla wierzytelności przeniesionej na kredytodawcę w celu zabezpieczenia spłaty kredyt