Wspólnicy uprawnieni do reprezent acji

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)

Formularz KRS – format RTF, 242KB
Formularz KRS – format PDF, 158KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS