Księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie
porad dla
przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Przed użyciem strony "Księga protokołów" proszę
nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami
korzystania z portalu
".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"


Czym jest Skarbiec.Biz?

Doradztwo
Skarbiec
oferuje szeroki zakres usług związanych
ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej.
Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb
klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym,
który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych
i instytucji kredytowych.