Zmiany w rejestrach przedsiębiorców z branży transportowej

W środę 19 grudnia 2018 r., podczas posiedzenia Rady Ministrów rząd obradować będzie nad zmianami w przepisach o transporcie drogowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym ma zapewnić dostęp właściwym organom nadzoru ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej do danych gromadzonych w krajowych rejestrach elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (KREPTD).

Oprócz prowadzonej dotąd w KREPTD ewidencji przedsiębiorców z uprawnieniami przewoźników drogowych, ewidencji naruszeń oraz osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, w rejestrze tym gromadzone będą dodatkowe informacje, tak by odpowiednie służby miały do nich pełen dostęp za pomocą systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings).

Zgodnie z projektem, organem kontrolnym w zakresie gromadzenia ww. danych będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego. Dostęp do danych nt. osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy uzyskają podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: