Raportowanie schematów podatkowych – objaśnienia Ministra Finansów

Objaśnienia Ministra Finansów w sprawie raportowania schematów podatkowych. W czwartek 31 stycznia 2019 r., Minister Finansów udostępnił objaśnienia dotyczące wypełniania obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR).

 

Sporządzony przez ministra dokument wyjaśnia pojęcia i wskazuje sposoby wypełniania obowiązku raportowania schematów podatkowych. Obowiązek raportowania na podstawie objaśnień MDR dotyczy podmiotów, których schematy podatkowe spełniają definicję schematów transgranicznych. Obejmuje również te schematy, które nie spełniają tej definicji, ale przekraczają progi kryteriów tzw.  kwalifikowanego korzystającego, czyli przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają 10 mln EUR, a wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln EUR.

Jak wyjaśnił Minister Finansów:

„(… ) ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR, nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do dnia 28 lutego 2019 r. Z kolei, w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi” (Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r., Informacje o schematach podatkowych [MDR]).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: