Zwolnienie z podatku od psów nie dla każdego seniora

Zwolnienie z podatku od psów nie dla każdego seniora

[21.09.2016] Podatek od psów to opłata gminna, ale interpretacje o tym, jak należy go stosować, wydaje Minister Finansów. I właśnie ukazała się wykładnia, wg której nie każdej osobie powyżej 65 roku życia należy się zwolnienie z podatku.

Możliwość pobierania przez gminy opłat od posiadania psów została zapisana w art. 18a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ale już w ust. 2 znalazła się lista osób, które z tego podatku są zwolnione. Wśród osób, które podatku nie muszą płacić, są osoby "w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe", które są zwolnione z opłaty z tytułu posiadania jednego psa. Sformułowanie o "prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe" seniorach dla wielu urzędników okazało się na tyle niejasne, że Minister Finansów wydał interpretację ogólną.

"Samodzielność" według słownika

W wykładni, opublikowanej 15 września tego roku (sygnatura PS2.849.5.2016), Minister Finansów przyznał, że nie ma ustawowej definicji "samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego", więc należy sięgnąć do słownika. I właśnie ze słownika Minister wywiódł, że "przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego należy rozumieć prowadzenie tego gospodarstwa pojedynczo, a nie wspólnie z innymi osobami. "Samodzielnie" nie może bowiem oznaczać "wraz z kimś" lub "wspólnie z inną osobą", gdyż pojęcia te wzajemnie się wykluczają".

Tym samym więc Minister Finansów uznał, że zwolnienie z podatku od psów należy się wyłącznie osobom w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Bo taki był cel przepisu

Poza wykładnią słownikową resort powołał się na wykładnię celowościową. Z wykładni wynika, że celem wprowadzenia zwolnienia z opłaty od posiadania psów był ulżenie tym osobom starszym, które "samodzielnie ponoszą ciężar finansowy prowadzonego przez siebie gospodarstwa domowego i mają w związku z tym wyższe koszty utrzymania niż osoby zamieszkujące razem z innymi osobami, które wspólnie zaspokajają swoje potrzeby życiowe".
Dodatkowo Minister napisał, że opłata jest pobierana od osób, a nie od grup osób. A więc warunki uprawniające do zwolnienia musi spełniać każda z osób, ubiegających się o zwolnienie. To oznacza – wynika z interpretacji – że nie można zwracać uwagi na wiek każdej z ubiegających się osób z osobna, pomijając konieczność "samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego".

A więc – jak podsumował Minister Finansów – zwolnieniem z opłaty od posiadania psów "nie są objęte osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat"

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: