Zmiany w OC

Zmiany w OC

[17.05.2016] Dotychczas w  Polsce stawki ubezpieczeń  były  jednymi z najniższych  w porównaniu do innych krajów europejskich. Wiązało się  to w szczególności z niską jakością obsługi, gdzie wielu poszkodowanych w  wypadkach komunikacyjnych zostało potraktowanych  niesprawiedliwie.

Wprowadzono zatem nowe rozwiązania. Pierwszą nowością było wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkody. BLS polega na tym, że poszkodowany może zgłosić się do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, który  w całości zajmie się  procesem likwidacyjnym  i wypłaci odpowiednie odszkodowanie. Takie  rozwiązanie wymusiło na firmach ubezpieczeniowych podniesienie jakości obsługi, a to z kolei przełożyło się na konieczność zrewidowania wysokości składek ubezpieczeniowych. Ceny podniosły te towarzystwa, które były do tej pory najtańsze na rynku.

Kolejną nowością były przepisy wprowadzone  przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ich celem było zmniejszenie przypadków nadużyć ze strony firm ubezpieczeniowych. Chodzi o wyceny napraw – dotychczas mocno zaniżanych. Firmy ubezpieczeniowe bardzo często proponowały wyceny na podstawie części zamienników, a nawet znalezionych w internecie.

 Nowym rozwiązaniem jest podwyżka  cen ubezpieczeń. Rozwiązanie to ma na celu przerwanie wypłat zaniżonych odszkodowań dla osób poszkodowanych na skutek wypadków drogowych. Przepisy, które wprowadzono, to przede wszystkim zakaz stosowania amortyzacji części; obowiązek praktykowania takich samych kryteriów przy określaniu wartości odszkodowania za szkody częściowe i całkowite; wypłacanie całkowitego odszkodowania z OC bez względu na metodę likwidacji szkody wybraną przez klienta oraz możliwość  zmniejszenia odszkodowania w przypadku, gdy naprawa pojazdu zwiększyła jego wartość w porównaniu do tej przed zaistniałym wypadkiem.

Powyższej wskazane zmiany powodują, że  kierowcy będą zmuszeni  zapłacić więcej za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości o jaką wzrośnie cena ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Warto jednak zaznaczyć, iż  podwyżka  cen nie powinna być  dla kierowców zauważalna, a będziemy mieć pewność, że w razie wypadku lub stłuczki  zostaniemy prawidłowo obsłużeni,  nie zaś oszukani.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezależny od tego, czy pojazd porusza się po drogach, czy w ogóle nie jest użytkowany.  Wszystkie zarejestrowane auta, muszą  mieć ważne ubezpieczenie OC.   Opłaty karne za brak ważnego OC nakłada i egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Na ich wzrost wpływ ma między innymi rosnąca co roku płaca minimalna. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło  do 1850 zł brutto. W związku z tym opłata za jazdę nieubezpieczonym autem  jest już o 6% wyższa niż  jeszcze w 2015 r.

Wysokość opłat karnych zależy także od rodzaju pojazdu. Najwięcej zapłacą właściciele samochodów ciężarowych i autobusów, najmniej – posiadacze pojazdów osobowych i motocykli. Konsekwencje jakie poniesie właściciel auta osobowego za brak ubezpieczenia OC przez ponad 14 dni to aż 3700.

Opłaty karnej możemy oczekiwać nawet wtedy, gdy nie zostaniemy skontrolowani przez patrol policji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje  narzędziem informatycznym, nazywanym wirtualnym policjantem, którego zadaniem jest automatyczne wychwytywanie przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu. 

Treści dostarcza: Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: