Wykreślenie spółki z KRS z urzędu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Oceń ten artykuł: