Wydłużony termin złożenia CIT-8

Wydłużony termin złożenia CIT-8

Wieczorem 25 marca 2020 r., na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, Ministerstwo Finansów poinformowało o wydłużeniu zbliżającego się terminu złożenia deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku dochodowego za 2019 rok.

Osoby prawne, podatkowe grupy kapitałowe, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej, spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem poza granicami Polski, oraz spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą lub zarządem w Polsce, zobowiązane są do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym, złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty CIT-8, i w tym terminie wpłacić również podatek. Jeśli więc rok podatkowy przedsiębiorstwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas termin ten upływa 31 marca.

W środę wieczorem 25 marca 2020 r., a więc na niespełna tydzień przed upływem terminu na złożenie deklaracji CIT-8 za 2019 rok, Ministerstwo Finansów ogłosiło przesunięcie tego terminu do 31 maja 2020 r. Jeszcze więcej czasu na złożenie zeznania i zapłatę podatku będą mieć organizacje pozarządowe. Im rząd dał na to czas do 31 lipca 2020 r. Wskazane zmiany to jeden z elementów Tarczy antykryzysowej rządu, czyli działań mających chronić polską gospodarkę w dobie pandemii koronawirusa.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: