Wydłużony okres rozliczeniowy a przestój

Wydłużony okres rozliczeniowy a przestój

[13.05.2016]  Pracodawca ustalając rozkład czasu pracy może przewidzieć, iż w okresie zimowym np. w branży budowlanej, nie będzie możliwe wykonywanie prac, w związku z czym ustala rozkład czasu pracy w taki sposób, iż w grudniu i styczniu pracownicy nie będą pracować.

W związku z możliwością zastosowania 12 miesięcznego pracy okresu rozliczeniowego co wynika z art. 129 § 2 Kodeksu pracy (k.p.) w stosunku do każdego rozkładu czasu pracy możliwe jest ustalenie rozkładu pracy w taki sposób, iż pracownicy pracujący np. w branżach produkcyjnych nie będą korzystać z wynagrodzenia przestojowego.

Pracodawca ustalając rozkład czasu pracy może przewidzieć, iż w okresie zimowym np. w branży budowlanej, nie będzie możliwe wykonywanie prac, w związku z czym ustala rozkład czasu pracy w taki sposób, iż w grudniu i styczniu pracownicy nie będą pracować. W takim wypadku pracownicy niepracujący przez trzy miesiące nie korzystają z wynagrodzenia przestojowego zgodnie z art. 81 §1 k.p. oznacza to, iż nie zachowują prawa do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Lecz zgodnie z art. 129 § 5 k.p. pracownicy który nie wykonują pracy ze względu na przyjęty rozkład czasu pracy mają zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów z zastrzeżeniem, iż pracownikom zatrudnionym na część etatu zagwarantowane wynagrodzenie jest obniżane proporcjonalnie.

W związku z powyższym należy zauważyć, iż działania pracodawcy zmierzające do zmniejszenia kosztów działalności mogą spowodować znaczny spadek wynagrodzeń pracowników w okresach przestojów będących specyfiką branży. Jednocześnie należy zauważyć, iż takie działanie może zwiększyć zainteresowanie pracodawców na zawieranie umów długo terminowych, gdyż nie będą mieli potrzeby zwalniania pracowników w okresach przestoju w czasie gdy pracownik generuje wyłącznie koszty a nie przychody.

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: