Urlop w samochodzie służbowym generuje większy PIT

Urlop w samochodzie służbowym generuje większy PIT

[08.06.2016] Kiedy pracownik wyjeżdża na urlop samochodem służbowym, ma miejsce nieodpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz podwładnego. A takie ustawa o PIT włącza pod definicję opodatkowanych przychodów ze stosunku służbowego.

Nie od dziś wiadomo, że oprócz podstawowego, zwykłego wynagrodzenia za przepracowane godziny, do pensji pracownika wliczają się też np. karty sportowe czy lunchowe. Warto pamiętać, że kadry jako pensję potraktują również równoważność udostępnienia pracownikowi przez szefa samochodu służbowego po godzinach pracy.

Udostępnianie firmowego auta do celów prywatnych oznacza dla pracownika uzyskiwanie nieodpłatnej korzyści ze strony swojego pracodawcy. Tę korzyść przepisy ustawy o PIT traktują jako przychód pracownika. Zgodnie bowiem przepisami ustawy o PIT przychód ten ma charakter wynagrodzenia ze stosunku służbowego, a co za tym idzie – jest opodatkowany podatkiem dochodowym.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Przychód ma formę ryczałtu

Jak policzyć wartość udostępnienia podwładnemu auta, tj. jaka kwota zostanie pracownikowi doliczona do wynagrodzenia za pracę i tym samym doliczona do podstawy opodatkowana PIT-em?

Jeszcze do niedawna wartość tę określano na podstawie średnich rynkowych cen wynajmu podobnego samochodu, stanu zużycia pojazdu, a nawet miejsca i czasu udostępnienia.

Od ponad dwóch lat wartość udostępniania pracownikowi służbowego samochodu po godzinach determinuje jedynie pojemność silnika i narzucona z góry przez ustawodawcę stawka pieniężna. I tak przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (np. wyjazdu na urlop) wynosi:

  • 250 zł miesięcznie albo 8,33 zł dziennie – dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie albo 13,33 zł dziennie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 6000 cm3 (art. 12, ust. 2a i 2b ustawy o PIT).

Przykład
Pracownik pojechał na rodzinne wakacje firmowym van-em o pojemności 2 000 cm3. Pracodawca udostępnił mu nieodpłatnie van-a na 15 dni. Wartość dodatkowego przychodu, jaki wygenerowało u pracownika udostępnienie auta, wynosi zatem na 1 dzień 13,33 zł. Przychód za 15 dni wyniesie 199,95 zł. Taka kwota zostanie doliczona do miesięcznej pensji i od sumy zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy.

Co z paliwem?

Pozostaje jeszcze kwestia napełnionego służbowym paliwem baku. Może się zdarzyć, że pracownik zacznie używać po godzinach firmowy samochód, który jest zatankowany za środki firmowe. Może być też i odwrotnie, a mianowicie pracownik wraca do pracy po urlopie samochodem służbowym i zaczyna wykorzystywać auto do celów służbowych, a w baku znajduje się paliwo, jakie zatankował z własnych, prywatnych środków. Czy koszy użytkowania służbowego samochodu (czyli np. paliwo) nie wliczają się do ryczałtu? Fiskus często odpowiada, że tak.

Innego zdania są sądy. W wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15 sąd oddalił stanowisko fiskusa, jakoby świadczenie pracodawcy sprowadzające się do umożliwienia pracownikowi wykorzystania zakupionego "na firmę" paliwa w celach osobistych byłoby odrębnych (poza ryczałtem) świadczeniem, którego wartość powinno się doliczyć do pozostałych objętych PIT-em przychodów pracowniczych. Sąd stwierdził, że pracodawca udostępnia podwładnemu nie tyle sam pojazd, co możliwość kompleksowego korzystania z pojazdu. Skoro samochód nie pojedzie bez paliwa, nie ma podstaw do tego, aby cenę za firmowe paliwo uznać za odrębne od ryczałtu źródło dochodów pracownika.

Niestety nierzadko izby skarbowe utrzymują przeciwne stanowisko.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: