Finansowanie upominków okolicznościowych przekazywanych dzieciom pracowników z ZFŚS


Finansowanie upominków okolicznościowych przekazywanych dzieciom pracowników z ZFŚS

[21.06.2016] Upominki dla dzieci pracowników finansowane w ramach prowadzonej działalności socjalnej, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, jednakże wyłącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.

W wyniku otrzymania paczek okolicznościowych przez dzieci pracowników po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Świadczenie jest bowiem przyznawane z powodu istnienia stosunku pracy łączącego pracownika z zakładem pracy. W związku z powyższym pracodawca, jako płatnik podatku zasadniczo jest zobowiązany do doliczenia wartości przyznanego dofinansowania do innych świadczeń ze stosunku pracy oraz do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.

Sfinansowanie świadczeń z ZFŚS pozwala jednakże na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przychodu, zgodnie z regulacją art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF). W świetle przywołanego przepisu, nie podlega opodatkowaniu wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej do łącznej wysokości nieprzekraczającej 380 zł w danym roku podatkowym. Aby móc skorzystać z tego zwolnienia, dofinansowanie w całości powinno pochodzić ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź funduszy związków zawodowych. Podkreślić także należy, że wskazany limit kwotowy odnosi się do wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w danym roku podatkowym, dlatego w sytuacji kiedy łączna ich suma przekroczy wartość 380 zł, pracodawca będzie zobligowany do pobrania podatku od nadwyżki ponad tę kwotę.

Jak wskazał bowiem Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22.12.2015 r. (znak ITPB2/4511-897/15/IB): "(…) w przypadku kiedy wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych (wartość tych świadczeń, z których dziecko lub pracownik (członek rodziny) na pewno skorzysta w trakcie zabawy – wartość paczek i innych świadczeń mających realną wartość) sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekroczy w roku podatkowym kwotę 380 zł, Wnioskodawca od tej nadwyżki ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy.".

Zwrócić należy przy tym uwagę, że przekazywanie wszystkim dzieciom pracowników Spółki paczek świątecznych o jednakowej wartości, bądź uzależnionych wyłącznie od wieku obdarowanego, stanowi działanie niezgodne z regulacjami ustawy o ZFŚS, która określa, iż wszystkie świadczenia finansowane ze środków ZFŚS (w tym również paczki przyznawane dzieciom pracowników) powinny być uzależnione tylko od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika oraz członków jego rodziny. Decydując się na wykorzystywanie środków ZFŚS w celu zakupu paczek okolicznościowych dla dzieci pracowników, przy określaniu wartości paczek wręczanych konkretnym osobom należy uwzględnić wyżej wymienione kryteria socjalne.

Aleksandra Kołc
konsultant podatkowy

Treści dostarcza: ECDDP sp. z o.o.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: