Ulga rehabilitacyjna piętą achillesową podatników

Ulga rehabilitacyjna piętą achillesową podatników

[03.10.2015] Ulga rehabilitacyjna jest jedną z najczęściej sprawiających kłopoty podatnikom rozliczającym zeznanie roczne. Wielokrotnie organy skarbowe kwestionują prawo do skorzystania z niej, gdyż wiele osób odlicza ją w PIT, chociaż zgodnie z ustawą jest to całkowicie bezpodstawne.

Najczęstszą pomyłką podatników jest nieposiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Ten dokument musi spełnić ściśle określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kryteria. Dlatego przypomnijmy, którzy podatnicy mogą odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

Prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej mają przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Zgodnie z przepisami jest to osoba, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Istotna grupa inwalidzka osoby niepełnosprawnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kataloguje także podatników uprawnionych do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej na osoby niepełnosprawne I grupy inwalidzkiej oraz II grupy inwalidzkiej.

  • Osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidzkiej jest podatnik, w stosunku do którego orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji bądź znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidzkiej jest podatnik, w stosunku do którego orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą systemu e-Deklaracje. Dzięki temu podatnik może wypełnić swój roczny PIT za pośrednictwem internetu. Szczególnie, że z roku na rok Ministerstwo Finansów coraz intensywniej zachęca podatników do elektronicznego składania deklaracji podatkowych.

Głównym atutem takiego rozwiązania jest oszczędność czasu, ponieważ podatnik nie musi tracić go na wychodzenie z domy czy stanie w kolejkach w urzędzie skarbowym albo poczcie. Z kolei kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, zawsze można np. skorzystać z pomocy konsultanta za pomocą wykonania telefonu do Krajowej Informacji Podatkowej.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Oceń ten artykuł: