Przy wyliczaniu przychodów spółki cywilnej nie bierze się pod uwagę innych wpływów wspólników

Przy wyliczaniu przychodów spółki cywilnej nie bierze się pod uwagę innych wpływów wspólników

[24.03.2016] Mały podatnik może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 212 tys. zł. Ale jakie możliwości dokonywania odpisów ma spółka cywilna z udziałem wspólnika, który status małego podatnika już utracił?

Przedsiębiorca lub firma o przychodach nieprzekraczających równowartości 1,2 mln euro to w myśl przepisów podatkowych "mały podatnik". Taki podmiot może korzystać z przywilejów podatkowych, ma choćby prawo do większych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 212 tys. zł.

Wspólnik z przychodami ponad 1,2 mln euro

Do izby skarbowej zwrócił się przedsiębiorca, który działalność gospodarczą prowadzi od dawna. W 2013 r. stracił on status małego podatnika, a w 2015 r. z żoną założył spółkę cywilną. Spółka zamierza dokonać inwestycji w środek trwały. Podatnik jednak miał wątpliwości, czy po dokonaniu zakupu będzie mógł przeprowadzić jednorazową amortyzację środka trwałego w sposób, do którego są uprawnieni mali podatnicy.

W interpretacji wnioskodawca stwierdził, że jego zdaniem taka jednorazowa amortyzacja będzie możliwa, ponieważ odpisu nie będzie dokonywał on, ale spółka. I choć spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, to – wg podatnika – przy wyliczaniu limitu przychodów należy brać pod uwagę wyłącznie obroty tej spółki.

Księgi prowadzi sama spółka

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 11 marca 2016 r (sygnatura 1061-IPTPB1.4511.31.2016.1.MAP) przyznała rację podatnikowi. Urzędnicy zwrócili uwagę, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu lub straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Skoro więc to spółka cywilna ma obowiązek prowadzić księgę, gdzie znajdą się informacje konieczne do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, więc przy ustalaniu limit przychodów, pozwalającego uznać ją za małego podatnika, bierze się pod uwagę wyłącznie obroty wynikające z działalności prowadzonej w ramach spółki.

To zaś daje prawo spółce, w której przedsiębiorca jest udziałowcem, do zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, do którego uprawnieni są mali podatnicy. I nie ma tu znaczenia, że poza spółką przedsiębiorca prowadzi działalność, dającą mu przychody przekraczające limit ustalony dla małego podatnika.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: