Rozliczenie dyżuru wykonywanego w domu

Rozliczenie dyżuru wykonywanego w domu

[12.07.2016] Wśród pracowników dyżurujących często pojawia się wątpliwość czy za dyżur pełniony w domu czy tak zwany "dyżur pod telefonem" pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Nie budzi wątpliwości, że pracownik za pracę podczas dyżuru otrzyma wynagrodzenie w wymiarze odpowiadającym jego stawce godzinowej (tj. wynagrodzenie należne za pracę rzeczywiście wykonaną zgodnie z art. 80 k.p.). Dodatkowo, ponieważ praca wykonywana w czasie dyżuru zgodnie z art. 1515 § 2 k.p. wliczana jest do czasu pracy to pracownikowi przysługiwać będzie także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy w danym dniu przekroczy normę dobową lub w sytuacji np. dyżuru w sobotę lub niedzielę także normę tygodniową (dodatek za nadgodziny dobowe wynosi 50% wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe oraz z pracę w niedzielę i święta 100% wynagrodzenia).

Powyższe oznacza, że pracownik wykonujący prace w czasie dyżuru przez np. 1 godzinę w środę o godzinie 18-19 po dniu pracy od 9 do 17 otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150% stawki godzinowej. W takim wypadku nie zachodzi konieczność udzielania czasu wolnego pracownikowi. W przypadku pracy w niedzielę przez 1 godzinę pracodawca będzie zobowiązany zapłacić 200% wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowo oddać pracownikowi dodatkowy dzień wolny od pracy.

Za niecelowe należy uznać ustalanie dyżurów w niedzielę. Wynika to z konieczności oddawania pełnego dnia wolnego za pracę nawet przysłowiowe 5 minut w niedzielę.Niemniej dość problematyczne może być ustalenie niedzieli jako zwyczajny dzień pracy ze względu na ogólną zasadę zakazu pracy w niedziele i święta wynikając z art. 1519 k.p.  ustalenie dnia pracy w niedziele dopuszczalne jest między innymi w przypadku przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, wolne od pracy w Polsce są u niego dniami pracy. Niniejsze jednak wymaga zbadania czy każdorazowa praca w niedzielę może zostać uzasadniona jedną z przesłanek wskazanych w art. 15110 k.p.

Autor: Krzysztof Sosnowski, radca prawny

Podstawa prawna Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: