Rosną depozyty małych firm

Rosną depozyty małych firm

[27.06.2016] W maju wartość kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych wzrosła o blisko 200 mln zł. Powiększyła się także wartość depozytów osób prowadzących działalność gospodarczą. W maju urosła o ponad 0,5 mld zł. Te dane sugerują, że małe firmy nabierają wiatru w żagle.

Na koniec maja wartość kredytów i pożyczek, udzielonych przez banki przedsiębiorcom indywidualnym, wyniosła prawie 60,3 mld zł. Miesiąc wcześniej ich wartość była o 180 mln zł niższa.

Wzrost rzędu 180 mln zł nie robi większego wrażenia. W kwietniu wartość kredytów i pożyczek dla prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 500 mln zł.

Więcej kredytów samochodowych

To, co ciekawe w danych NBP, to przede wszystkim fakt, że to drugi z rzędu miesiąc wzrostu. Jeśli sytuacja jednoosobowych firm będzie dobra, to również i w kolejnych miesiącach portfel kredytów sprzedanych tej grupie klientów będzie rósł.

Poza tym interesująca jest struktura wzrostu kredytów i pożyczek w maju. Zazwyczaj motorem napędzającym powiększanie się portfela finansowania dla najmniejszych firm są kredyty bieżące i w rachunku. Tym razem jednak było inaczej.

W maju w największym stopniu wzrosły tzw. inne kredyty i pożyczki. Ich wartość wyniosła 7,8 mld zł, a więc o ok 100 mln zł więcej niż na koniec kwietnia.

Dla porównania – wartość największej części portfela finansowania dla przedsiębiorców indywidualnych, czyli kredytów bieżących i w rachunku, w maju powiększyła się o 23 mln zł. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że ogółem są one warte ponad 32,4 mld zł. Większy ruch w minionym miesiącu dało się zaobserwować w kredytach inwestycyjnych, których wartość zwiększyła się o 60 mln zł. A więc nawet w tym wypadku było daleko do skali wzrost w tzw. innych kredytach.

W skład tej kategorii wchodzą różnego rodzaju pożyczki, ale główną część stanowią pożyczki na zakup samochodów. Wzrost zainteresowania prowadzących działalność gospodarczą finansowaniem koniecznym do zakupu nowego samochodu oznacza, że małe firmy radzą sobie nieźle. Zwłaszcza, że ta kategoria kredytów rośnie praktycznie od początku roku. W 2015 r. wartość innych kredytów topniała, a teraz urosła już o 300 mln zł.

Lokaty na pół miliarda

Innym sygnałem, że małe firmy radzą sobie nieźle, jest odnotowany w maju wzrost wartości depozytów. Ich łączna wartość sięgnęła 33,5 mld zł. W ciągu maja lokaty najmniejszych firm urosły łącznie o ponad 500 mln zł.

Tutaj znaczenie ma nie tyle wartość lokat – bo jest ona niższa niż choćby była w lutym – ale fakt, że depozyty wreszcie zaczęły rosnąć. W poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z ich spadkiem.

Oczywiście, fakt, że przez pierwsze miesiące roku wartość lokat przedsiębiorców spadała, wcale nie musi oznaczać, że sytuacja firm nie była łatwa. Ten spadek może być związany z dobrymi wynikami poprzedniego roku i z koniecznością zapłacenia sporych podatków. Ale w tym roku mieliśmy jednak do czynienia również z pogorszeniem się koniunktury, co widać po danych GUS za I kwartał tego roku (wzrost w stosunku do I kw. 2015 r. o 3%, ale spadek o 0,1% w stosunku do IV kw. 2015 r.).

A więc wzrost depozytów oznacza, że firmy mają się lepiej. Widać było to już po danych, dotyczących liczby nowo otwieranych oraz zamykanych firm. Ta ostatnia wyraźnie spadła w maju, co także jest oznaką poprawy sytuacji najmniejszych firm.

Jest szansa, że kolejne miesiące będą jeszcze lepsze. I że dzięki temu rok, który dla przedsiębiorców rozpoczął się nie najlepiej, skończy się wyraźnym wzrostem obrotów i zysków.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care


Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: