Przybywa pracowników zatrudnionych w mikrofirmach

Przybywa pracowników zatrudnionych w mikrofirmach

[23.10.2015] Na koniec czerwca liczba osób pracujących dla osób prowadzących jednoosobową działalność mogła wynieść ok. 3,25 mln. W stosunku do końca I kwartału liczba zatrudnionych w mikrofirmach mogła urosnąć nawet o 150 tys.

Stabilny wzrost gospodarczy, z którym mamy do czynienia w tym roku, sprawia, że rośnie zatrudnienie w polskiej gospodarce. Niedawno GUS informował, że stopa bezrobocia na koniec września tego roku spadła do 9,9%, co oznacza, że bez pracy jest 1,54 mln osób. To najmniej od 7 lat.

Ponad 2 mln płatników składki zdrowotnej

Tego spadku bezrobocia nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie najmniejsze firmy. One bowiem również odczuwały poprawę sytuacji gospodarczej i zwiększały zatrudnienie. Można to stwierdzić po liczbie osób fizycznych, opłacających składki ubezpieczenia zdrowotnego za siebie i za innych. Dane te publikuje GUS.

Na koniec września tego roku mieliśmy prawie 2,067 mln płatników składki zdrowotnej. W porównaniu do czerwca br. ta liczba wzrosła o przeszło 6 tys., ale w stosunku do marca przybyło aż 43 tys. płatników. Najwięcej, bo prawie 1,4 mln płatników opłaca ubezpieczenie wyłącznie za siebie. Pozostali opłacają ubezpieczenie za siebie i za innych.

Z danych GUS wyraźnie wynika, że liczba płatników składki zdrowotnej ostatnio rośnie. Ten trend rozpoczął się w 2013 r. W I kwartale tamtego roku łączna liczba płatników składek wyniosła zaledwie 1,907 mln. Od tego czasu przybyło prawie 160 tys. płatników.

Za wzrostem liczby płatników składek – zwłaszcza tych, które opłacają składki za siebie i za innych, idzie także wzrost zatrudnienia w jednoosobowych firmach. Ale tutaj, niestety, nie ma dokładnych danych, dotyczących liczby zatrudnionych.

Przybyło prawie 150 tys. pracowników

Można jednak próbować oszacować liczbę osób pracujących u osób fizycznych na podstawie danych ZUS. Zakład bowiem publikuje o liczbie ubezpieczonych przez płatnika. Są to dane zagregowane, więc mamy do czynienia z informacjami o liczbie płatników, który płacą za od 1 do 9 ubezpieczonych, następnie od 9 do 20, od 21 do 49, itd.

Biorąc pod uwagę te dane oraz to, jaka jest minimalna liczba osób, za które opłaca się składki w danej grupie (dla płatników, płacących za od 1 do 9 osób, taka minimalna liczba to 2 – 1 pracownik oraz właściciel), można oszacować, że łączna liczba zatrudnionych w działalnościach gospodarczych na koniec czerwca wyniosła 3,255 mln osób.

Jak widać, mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem w stosunku do końca I kw. 2015 r. Wówczas bowiem liczbę osób zatrudnionych w jednoosobowych działalnościach gospodarczych można było oszacować na blisko 3,11 mln. Przypomnijmy – na koniec czerwca 2015 r. w REGON-ie odnotowanych było 2,971 mln firm. Jednak składki zdrowotne opłacała tylko część z nich, dokładnie 70% z nich. Reszta to firmy martwe, lecz niewyrejestrowne z rejestru, albo uśpione.

Jak łatwo wyliczyć, z szacunków Tax Care wynika, że w jednej czynnej, czyli opłacającej składkę zdrowotną mikrofirmie, pracuje prawie 1,58 osoby. Ten wskaźnik – choć powoli – rośnie, jako że np. w I kw. 2015 r. liczba osób pracującej w mikrofirmie wynosiła 1,53, zaś w II kw. 2014 r – 1,52.

Wzrost zatrudnienia w mikrofirmach sposobem na bezrobocie

Gdyby udało się zwiększyć składnik zatrudnienia w mikrofirmach do 2, wówczas liczba miejsc pracy w najmniejszych przedsiębiorstwach wzrosłaby o ponad 860 tysięcy. Czyli liczba osób bez pracy spadłaby o połowę, podobnie jak odsetek osób bez pracy, który byłby poniżej 5%.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care


Oceń ten artykuł: