Procedury VAT-marża nie można stosować w obrocie nowymi towarami

Procedury VAT-marża nie można stosować w obrocie nowymi towarami

Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienie w sprawie stosowania procedury VAT-marża.

Uregulowana w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, ze zm.) procedura ma zastosowanie jedynie do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Jak wyjaśnia ministerstwo, dodatkowym warunkiem możliwości objęcia dostawy tych towarów procedurą VAT-marża jest nabycie ich od:

  • osób innych niż podatnicy VAT;
  • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT na
    podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 lub na zasadach odpowiadających tym
    regulacjom;
  • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.

Generalnie więc, procedurę VAT-marża można stosować jedynie do sprzedaży towarów używanych, dokonywanej przez niebędące podatnikami VAT osoby fizyczne. Ministerstwo ostrzega, że nie ma prawnej możliwości stosowania jej do dostawy nowych towarów.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: