Prawo jazdy pracownika w koszty pracodawcy

Prawo jazdy pracownika w koszty pracodawcy

[19.08.2014] Kursy prawa jazdy fundowane pracownikom mogą obniżyć należny fiskusowi podatek przedsiębiorcy. Trzeba jednak udowodnić, że zapłata za kurs jest związana z prowadzoną działalnością.

W niektórych przypadkach pracownicy nie zapłacą od ufundowanego szkolenia PIT-u. Ministerstwo Finansów uznaje kursy nauki jazdy na samochody osobowe jako kursy kształcenia zawodowego, argumentując, że posiadanie prawa jazdy kategorii  B jest jednym z podstawowych warunków, jakie muszą spełniać obecnie kandydaci do pracy (takie stanowisko w tej kwestii resort przedstawił w komunikacie z 22 grudnia 2010 r.).

Opinia MF zmieniła wcześniejszy  pogląd fiskusa, który niegdyś kwestionował zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy wydatków na ufundowany przez niego swoim pracownikom kurs prawa jazdy kategorii B, jako że kurs ten byłby związany tylko z zaspokajaniem osobistych potrzeb pracownika.  Aktualnie kursy prawa jazdy mają charakter kursu zawodowego, a co za tym idzie, jeśli posiadania prawa jazdy rzeczywiście umożliwia wykonywanie pracownikowi pracy, wydatek na kurs jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Pracownicy niezbędni w firmie

Zmianę kierunku interpretacji organów podatkowych na korzystne dla przedsiębiorców potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z interpretacji indywidualnej z dnia 12.06.2012 r. o sygn. ITPB1/415-274b/12/PSZ. Pracodawca zatrudniał pracowników, którzy nie posiadali prawa jazdy, a których obwiązki wymagały podróżowania po całym kraju – zarówno handlowców, jak i wyspecjalizowanych optometrystów, którzy badali pacjentów z całej Polski.

Ufundowanie optometrystom kursu prawa jazdy miało na celu zachęcenie wysoko wyspecjalizowanych pracowników, o których trudno na rynku, do pozostania w firmie przedsiębiorcy. Handlowcy z kolei przebywali w podróży przez 4-5 dni pracy i właśnie dzięki tej dyspozycyjności byli dla przedsiębiorcy równie cenni. Fiskus stwierdził, że powody wysłania pracowników na kurs prawa jazdy (zatrzymanie specjalistów w firmie) w pełni spełniają definicję kosztu, innymi słowy – wydatki na kurs są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

Warto pamiętać, że aby ufundowany pracownikom kurs prawa jazdy mógł obniżyć podatek przedsiębiorcy, musi być też poprawnie udokumentowany.

Kurs podnoszący kwalifikacje zwalnia pracownika z PIT

Kolejną konsekwencją stanowiska resortu finansów jest możliwość zastosowania zwolnienia od podatku świadczenia na rzecz pracownika, jakim jest kurs prawa jazdy. Zwolnienie stosuje się do świadczeń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika, a zatem pracownik nie zapłaci PIT od ufundowanego kursu prawa jazdy, jeśli pracodawca udowodni, że szkolenie podniosło jego umiejętności zawodowe, określone przez Kodeks Pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Istotne jest zatem to, czy wydatki na kształcenie pracownika pozwolą mu nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków pracowniczych. Przykładowo ze zwolnienia od podatku dochodowego nie skorzysta sekretarka, która po zdaniu egzaminu na ufundowanym przez pracodawcę kursie prawa jazdy, wykorzystuje prawo jazdy wyłącznie do celów prywatnych, gdyż jej obowiązki w firmie nie wymagają opuszczania siedziby firmy.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care

źródło: Tax Care

Oceń ten artykuł: