Podczas zawieszenia działalności nie płacimy ZUS-u

Podczas zawieszenia działalności nie płacimy ZUS-u

[08.07.2016] Każde przedsiębiorstwo bez względu na to czy generuje przychód czy nie, stale generuje koszty. Jeśli biznes "nie idzie", przedsiębiorcy decydują się zawiesić działalność. Pozwala to na redukcję stałego finansowego obciążenia firmy, wstrzymując przede wszystkim stale ściągane składki ZUS-owskie.

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej nie jest zarezerwowane dla wszystkich podatników. Nie mogą z niego skorzystać m.in. przedsiębiorcy zatrudniający pracowników.

Co do zasady przedsiębiorca podlega obowiązkowi comiesięcznego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. I to niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, tj. nawet przedsiębiorcy z biznesem przynoszącym straty muszą przelewać ZUS-owi pieniądze. Natomiast zawieszenie wykonywania działalności powoduje ustanie tego obowiązku – od dnia, w którym rozpocznie się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia biznesu. Podczas zawieszenia zatem nie trzeba ani opłacać ZUS-u, ani składać żadnych dokumentów rozliczeniowych.

Do kilkudziesięciu tysięcy złotych oszczędności

Oszczędność z tytułu zawieszenia działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Przyjmując stałą inflację oraz stałą wysokość składek ZUS-owskich można policzyć, że za maksymalny okres zawieszenia biznesu u przedsiębiorcy w kieszeni zostanie przez 2 lata 26916,48 zł [1121,52 (z uwzględnieniem składki na FP) x 24] z tytułu składek społecznych oraz 6934,80 zł (2889,95 x 24) z tytułu składki zdrowotnej.

Okres zawieszenia firmy zaczyna biec od momentu wskazanego we wniosku o zawieszenie, lecz nie później niż od dnia złożenia wniosku.

Przestój nie zawsze się opłaci

Z jednej strony oszczędności, z drugiej spisanie na straty być może kontaktów biznesowych, utrata zamówień, czyli jednym słowem zastrzeżony brak możliwości osiągania przychodów.

ZUS poważnie podchodzi do kwestii odciętych wpływów z tytułu zawieszenia działalności. Stąd skrupulatnie sprawdza wszystkie warunki. Warto pamiętać, że organ rentowy nie uzna za prawidłowy okres zawieszenia krótszy niż 30 dni. Niedopilnowanie minimalnego wymaganego okresu zawieszenia to pierwsza sytuacja, w której przedsiębiorca na zawieszeniu nie zyska.

Błędem unieważniającym zawieszenie jest też zawieszenie działalności gospodarczej spółki cywilnej tylko przez jednego ze wspólników, podczas gdy reszta wspólników dalej prowadzi firmę.

Dobrowolne składki

Podczas przestoju w firmie podatnik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale ma prawo do nich dobrowolnie przystąpić. Oprócz tego w okresie w trakcie zawieszenia działalności mamy prawo zgłoszenia siebie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie da się z kolei przystąpić podczas zawieszenia do dobrowolnego "chorobowego".

Wyjątkiem jest przedsiębiorca, który musiał zawiesić działalność w celu osobistej opieki nad dzieckiem – własnym, małżonka czy przysposobionym. Opieka trwa przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: