Opieka nad osobami starszymi nie zawsze jest objęta stawką 17-proc.

Opieka nad osobami starszymi nie zawsze jest objęta stawką 17-proc.

[01.12.2015] Dochody z działalności gospodarczej, polegającej na opiece nad osobami starszymi, mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5%. I to mimo że w ustawie o zryczałtowanym podatku wspomina się o takiej usłudze, ale przy stawce 17%. Znaczenie jednak ma to, kto tę działalność prowadzi.

W przypadku podatku zryczałtowanego mamy do czynienia z kilkoma stawkami. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą ma spore znaczenie, którą z nich można dopasować do ich firmy. Kilkuprocentowe różnice bowiem mogą zdecydować o rentowności całego przedsięwzięcia.

Działalność gospodarcza nie jest instytucją

Do izby skarbowej zwróciła się podatniczka, która uruchomiła działalność gospodarczą, polegającą na opiece nad osobami starszymi. Chciała się dowiedzieć, czy może skorzystać z opodatkowania ryczałtem i jaką stawkę powinna naliczać.

W ustawie o podatku zryczałtowanym została wymieniona działalność, polegająca na opiece nad osobami starszymi. Chodzi o art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r, wg której świadczenie usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku opodatkowane jest 17% stawką ryczałtu.

Tyle, że ustawa mówi, że tę stawkę stosuje się do tych usług, ale świadczonych przez "przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0)". I na ten fragment zwróciła uwagę podatniczka. We wniosku stwierdziła ona, że ponieważ jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, więc nie musi stosować się do stawki 17%.

Oznaczenie "ex" ma znaczenie

Urzędnicy przyznali jej rację. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 13 listopada tego roku (sygnatura IPTPB1/4511-557/15-2/MD) zwróciła uwagę, że przepis o 8,5-proc. stawce jest tak skonstruowany, że może ją stosować każdy, kto nie prowadzi działalności takiej, która została objęta inną stawką ryczałtu.

Urzędnicy przypomnieli także art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który mówi, że ilekroć "w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu". A więc wspomniany art. 12 ust. 1 pkt. 2 lit. r, która nakazuje stosować stawkę 17% proc. przy usługach polegających na świadczeniu opieki nad osobami starszymi, stosuje się wyłącznie do wskazanych w tym przepisie "instytucji o charakterze doraźnym".

Urzędnicy zgodzili się także, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest "instytucją", stąd wniosek, że działalność podatniczki nie została wymieniona w art. 12 ust. 1 pkt. 2 lit. r. Skoro zaś jej tam nie ma, to może płacić podatek zryczałtowany według stawki 8,5%.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care

Oceń ten artykuł: