Niepotwierdzenie umowy o pracę na piśmie

Niepotwierdzenie umowy o pracę na piśmie

[11.05.2016]  Będąc zatrudnionym u mojego ostatniego pracodawcy nie otrzymałem umowy o pracę mimo, iż niebyła to praca na czarno. Czy takie zatrudnienie może być uwzględnione w moim stażu pracy?

Przede wszystkim należy zauważyć, iż potwierdzenie co do stron stosunku pracy, rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z zatrudnieniem pracowników (art. 29 § 2 Kodeksu pracy – K.p.). Niedopełnienie jednak tego obowiązku nie oznacza, iż umowa o pracę nie została zawarta. Stosunek pracy zostaje nawiązany w chwili spełnienia przesłanek z art. 22 kp.:

•        podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
•        odpłatność wykonywanej pracy,
•        praca wykonywana osobiście przez pracownika,
•        praca powtarzana w codziennych lub dłuższych odstępach czasu,
•        praca wykonywana na „ryzyko” pracodawcy,
•        praca wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Potwierdzenie zawarcia umowy na piśmie jedynie potwierdza nawiązanie stosunku pracy. W przypadku gdy strony są zgodne co do zawarcia stosunku pracy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy na podstawie, którego pracownik może żądać uwzględnienia danego okresu zatrudnienia do jego stażu pracy. W przypadku jednak, gdy pracodawca nie chce wydać świadectwa pracownik powinien wystąpić z roszeniem o ustalenie stosunku pracy a następnie żądać wydania świadectwa pracy.

Pracodawca nie potwierdzając umowy o pracę na piśmie naraża się na odpowiedzialność z art. 281 pkt 2)  karną i możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: