Nieodpłatne świadczenia a podatek dochodowy

Nieodpłatne świadczenia a podatek dochodowy

[03.10.2016] 5 lipca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 1889/14) w którym orzekł, iż spółka kapitałowa musi zapłacić podatek od nieodpłatnych świadczeń, gdy jej właściciel przygotowuje projekty i prowadzi szkolenia, nie pobierając za to wynagrodzenia.

Sprawa dotyczyła spółki w której właściciel miał zamiar świadczyć na rzecz spółki bez wynagrodzenia usługi polegające na m.in. prowadzeniu szkoleń z zakresu zgodności placów zabaw, obowiązujących norm, a także związanych z ich produkcją, montażem, konserwacją i certyfikacją.

Według spółki powyższe usługi nie stanowiły dla niej nieodpłatnego świadczenia i nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Głównym argumentem strony była ekwiwalentność świadczeń wykonywanych usług przede wszystkim możliwość uzyskania przez właściciela spółki dywidendy, czy też przychodu ze zbycia udziałów w spółce. W odpowiedzi organ podatkowy zauważył, iż "świadczenie uzyskane przez podatnika w sytuacji, gdy spełniający świadczenie uzyskuje wzajemnie jakieś inne przysporzenie majątkowe, nie ma charakteru nieodpłatnego".

Podkreślił również, że w przypadku gdy wspólnik świadczył na rzecz spółki usługi bez wynagrodzenia, to w spółce wystąpiły przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy. Sąd przychylił się do zdania organu podatkowego jednocześnie zaznaczył, iż "cechą świadczenia nieodpłatnego jest okoliczność, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego". NSA przypomniał, że spółka kapitałowa i wspólnik to dwa odmienne podmioty.

Skoro jeden coś dostaje, a drugi nie daje nic w zamian, to mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem tym bardziej, że spółka nie będzie zobowiązana płacić komukolwiek za korzystanie z tego rodzaju usług świadczonych na rzecz innych podmiotów, będących kontrahentami spółki. Reasumując NSA stwierdził, iż jeżeli wspólnik powyższej spółki w ramach zobowiązania wynikającego z umowy spółki świadczył dla niej dodatkowe usługi bez wynagrodzenia, to spółka ta na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT otrzyma nieodpłatnie świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Treści dostarcza: Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: