Kwota wolna od podatku w Polsce i na Wyspach

Kwota wolna od podatku w Polsce i na Wyspach

[25.08.2014] W naszym kraju kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł i jej wysokość nie zmieniła się od 5 lat. Natomiast w Wielkiej Brytanii w 2014 r. została ona podniesiona do kwoty 10 tys. funtów, wobec obowiązującego wcześniej limitu w wysokości 9,5 tys. funtów.

26 marca podczas spotkania Ministra Finansów Mateusza Szczurka z przedstawicielami Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, rozmawiano m. in. o działaniach mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez firmy z sektora MSP. Tak wynika z komunikatu podsumowującego to wydarzenie wydanego przez Ministerstwo Finansów.

To wydarzenie stanowi kolejną okazję do dyskusji, dlaczego polscy przedsiębiorcy tak chętnie decydują się przenosić swoje biznesy do Wielkiej Brytanii.  Szczegółowo opowiedział o tym w listopadowym wywiadzie dla Podatnik.info dr Maciej Dutko. Osobiście zdecydował się on zarejestrować na Wyspach spółkę limited, a swoją wiedzą na temat korzyści z tego wynikających podzielił się w wydanym e-booku.

Wówczas w odpowiedzi na zapytanie redakcji Podatnik.info dotyczącego ucieczki polskich firm do Wielkiej Brytanii Ministerstwo Finansów wskazało, że o tym w jakim państwie podatnik płaci podatki decyduje tzw. rezydencja podatkowa. Jej miejscem jest kraj, w którym z merytorycznego punktu widzenia podejmowane są kluczowe decyzje w sprawach zarządzania i w kwestiach handlowych, niezbędne dla prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Jednak nieco bardziej skomplikowane mogą być przypadki osób wykonujących tzw. wolne zawody (np. informatycy, graficy, copywriterzy itd.), które do prowadzenia działalności nie potrzebują fizycznego punktu (tzw. zakładu), np. biura, stoiska, magazynu itd. Należy do nich m. in. sam dr Dutko.

Podobieństwa i różnice pomiędzy Polska a Wielką Brytanią

W trakcie powyższego wydarzenia Minister Finansów wskazał  podobieństwa w gospodarkach obu krajów. Do najważniejszych z nich zaliczył silną pozycję firm z sektora MSP oraz relatywnie niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.

Jednocześnie jako najważniejsze różnice Mateusz Szczurek wymienił dysproporcje w dochodach ludności obu państw. Aby skutecznie ograniczyć to zjawisko, rząd podjął działania mające na celu wzmocnienie przedsiębiorczości, m. in. uproszczenie procedur rejestracji firm oraz skomputeryzowanie rejestrów państwowych.

Kwota wolna od podatku zdecydowanie na korzyść Wielkiej Brytanii

Należy jednak pamiętać o jednej dużej różnicy w systemie obu państw, jaką jest tzw. kwota wolna od podatku PIT. Łukasz Piechowiak z Bankier.pl wskazuje, że w 2014 r. w Wielkiej Brytanii została ona podniesiona do kwoty 10 tys. funtów (z 9,5 tys. funtów  – przyp. red.), a w 2015 r. wzrośnie do wysokości 10,5 tys. funtów. Natomiast w Polsce kwota wolna od zapłaty podatku dochodowego ostatni raz wzrosła w 2009 r. – o 2 zł. Aktualnie wynosi ona 3091 zł i nie uległa zmianie od 5 lat. Z kolei na Wyspach kwota wolna od podatku systematycznie wzrasta od 2007 r., kiedy wynosiła 5,2 tys. funtów, aż do aktualnie obowiązującej kwoty 10 tys. funtów.

Tak prezentuje się porównanie progów podatkowych w obu państwach w podatku dochodowym:

Polska

Skala podatkowa w latach 2013-2014

stawka 18 proc.

0 zł do 85,528 zł

stawka 32 proc.

powyżej 85,528 zł

*Podatek należy zapłacić po uzyskaniu w roku podatkowym wyższych dochodów niż kwota wolna od podatku (3091 zł)
Źródło: Ministerstwo Finansów

Wielka Brytania

Skala podatkowa w Wielkiej Brytanii 2013-2014

stawka 20 proc.

0 do 32,010 funtów

stawka 40 proc.

32,011 do 150 000 funtów

stawka 45 proc.

Powyżej 150 000 funtów

*Podatek należy zapłacić po przekroczeniu kwoty wolnej
Źródło: HM Revenue&Customs

Palikot chce podwyższyć kwotę wolną od podatku o 100 proc.

Tymczasem Twój Ruch Janusza Palikota ogłosił projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jej wyniku kwota wolna od podatku miałaby wzrosnąć z 3091 zł do około 6240 zł rocznie. Zdaniem posła Łukasza Gibały, aktualna kwota zwolnienia z obowiązku płacenia rocznego PIT jest "śmieszna i żenująco niska" i "wstydem jest opodatkowywanie osób zarabiających mniej niż 500 zł miesięcznie".

Oznacza to, że zarobki wynoszące dwunastokrotność wyliczonego przez ekspertów ministerstwa pracy tzw. minimum egzystencji (520 zł miesięcznie), byłyby zwolnione od zapłaty podatku dochodowego. Dodatkowo poseł Gibała wskazał, że wysokość kwoty wolnej od podatku w Polsce jest najniższa wśród wszystkich państw UE i porównał ją do wysokości obowiązujących w niektórych innych krajach Wspólnoty:

Finlandii – 67 tys. zł,

Wielkiej Brytanii – 48 tys. zł ("Jest to 16 razy więcej niż w Polsce. Czy jesteśmy szesnaście razy biedniejsi od Anglików? No nie. Jesteśmy może 2- 2,5 razy biedniejsi." – wyliczył Gibała),

Irlandii – 7 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie kosztowałoby około 13,7 mld zł rocznie, na co wskazuje Piotr Skwirowski z "Gazety Wyborczej". W aktualnej kondycji finansów publicznych stanowiłoby to duże obciążenie dla budżetu państwa.

Źródło: https://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm#2a

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Oceń ten artykuł: