Jak obliczyć kwotę ulgi prorodzinnej? Jest uzależniona od liczby dzieci

Jak obliczyć kwotę ulgi prorodzinnej? Jest uzależniona od liczby dzieci

[02.07.2014] Podatnicy ulgę prorodzinną na nowych zasadach rozliczali już w 2014 r. w zeznaniu rocznym za 2013 r.

Kto stracił prawo do ulgi prorodzinnej?

Ulga podatkowa na dziecko przestała przysługiwać rodzicom, których dochód w roku podatkowym przekroczy kwotę 112 tys. zł i posiadają oni tylko jednego potomka. Należy pamiętać, że limit dotyczy łącznych zarobków obojga małżonków.

Natomiast w 2014 r. w rozliczeniu dochodów za 2013 r. nie zmieniła się sytuacja podatników mających dwoje dzieci. Oznacza to, że tak jak dotychczas bez względu na wysokość osiąganych dochodów, przysługiwała im ulga w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem (czyli 1112,04 zł za cały rok, jeżeli rodzice wychowywali pociechę przez wszystkie 12 miesięcy roku podatkowego).

Polska chce wzmocnić politykę prorodzinną

Ustawodawca zmieniając dotychczas obowiązujące zasady przyznawania ulgi na dziecko argumentował, że mają się one przyczynić do intensywnego prowadzenia przez państwo polityki prorodzinnej. Celem takiego postępowania jest wzrost liczby urodzeń w Polsce, ponieważ demografowie od kilku lat alarmują o pogarszającym się stanie przyrostu naturalnego (różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów) w naszym kraju. Zgodnie z ostatnimi danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, za dwa lata umrze więcej osób niż się urodzi.

Kwota ulgi na dziecko zależna od liczby potomstwa

Od tego roku aż o 50 proc. zwiększyła się kwota ulgi na trzecie dziecko. Wynosi 139,01 zł miesięcznie, czyli zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT – 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Oznacza to, że rodzice mogą odliczyć 1668,12 zł za 12 miesięcy wychowywania dzieci bez względu na wysokość swoich zarobków. Do tej pory podatnicy z trójką dzieci mogli odliczyć maksymalnie 3336,12 zł, a teraz ta kwota zwiększyła się o 556 zł w skali roku.

Ponadto ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi 185,34 zł miesięcznie, co zgodnie z ustawą stanowi 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Roczna kwota ulgi to 2224,08 zł bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT

Wychowuję łącznie (liczba dzieci uprawnionych do odliczenia ulgi prorodzinnej)

Stan cywilny podatnika

kawaler, rozwodnik, wdowiec, lub osoba pozostająca w związku małżeńskim przez część 2013 r.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim przez cały 2013 r.

 

 

1 dziecko

Zarobki mniejsze lub równe kwocie 56 tys. zł

Łączne zarobki mniejsze lub  równe kwocie 112 tys. zł

92,67 zł ulgi miesięcznie

Zarobki większe niż kwota 56 tys. zł

Łączne zarobki większe niż kwota 112 tys. zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł miesięcznie

1112,04 zł rocznie

Drugie dziecko

92,67 zł miesięcznie

1112,04 zł rocznie

 

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł miesięcznie

1112,04 zł rocznie

Drugie dziecko

92,67 zł miesięcznie

1112,04 zł rocznie

Trzecie dziecko

139,05 zł miesięcznie

1668,6 zł rocznie

 

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł miesięcznie

1112,04 zł rocznie

Drugie dziecko

92,67 zł miesięcznie

1112,04 zł rocznie

Trzecie dziecko

139,05 zł miesięcznie

1668,6 zł rocznie

Czwarte dziecko

185,34 zł miesięcznie

2224,08 zł rocznie

Więcej niż 4 dzieci

Każde kolejne dziecko

185,34 zł miesięcznie

2224,08 zł rocznie

Źródło: Obliczenia własne Podatnik.info na podstawie ustawy o PIT.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Oceń ten artykuł: