Korygowanie faktur – 2 ważne różnice

Korygowanie faktur – 2 ważne różnice

[11.05.2016] Podatnik, który błędnie wystawi fakturę, może dokonać jej korekty za pomocą dwóch narzędzi – faktury korygującej lub noty korygującej. Jakie są różnice pomiędzy nimi?

Faktura korygująca
 

Podatnik może zastosować fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej również w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź też w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W takim wypadku prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy.

Nota korygująca

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji związanej zwłaszcza ze sprzedawcą, nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Wyjątki pomyłek w pozycjach faktury określa art. 9 ust. 1 pkt 5 – 12. Zwrot (jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą) oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy (np. błąd w adresie, nazwie lub numerze identyfikacyjnym). W takim trybie mogą być korygowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika, co oznacza, że nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.
 
Notę korygującą należy przesłać wystawcy faktury lub faktury korygującej razem z załączoną kopią. Zgodnie z przepisami, jeśli wystawca faktury (lub faktury korygującej) zaakceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Wnioskodawca otrzymuje od dostawców faktury VAT, które zawierają pomyłki w nazwie jego firmy, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej. Następnie podatnik w celu skorygowania tych błędów wystawia noty korygujące, które później przekazuje kontrahentom do akceptacji.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: