Kilka stawek w ryczałcie wpływa na sposób odliczenia ulg w PIT-28

Kilka stawek w ryczałcie wpływa na sposób odliczenia ulg w PIT-28

[14.01.2016] W styczniowym rozliczeniu zeszłego roku ryczałtowiec może odliczyć od przychodu z działalności przysługujące mu ulgi, m.in. przekazane w 2015 r. darowizny na rzecz fundacji czy banku krwi, ulgę rehabilitacyjną czy internetową. Jeśli ryczałt opłacał według kilku stawek, odliczeń powinien dokonań w proporcji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to różne stawki podatku dochodowego w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Przykładowo, ryczałt wynosi 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17% od przychodów ze świadczenia usług fotograficznych, 8,5% od przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego, 5,5% od zarobku z robót budowlanych czy wreszcie 3% w branży gastronomicznej (art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeśli przedsiębiorca w swojej działalności osiąga przychody opodatkowane różnymi stawami zryczałtowanego PIT-a, ryczałt od przychodów ustala oddzielnie dla tych przychodów według przypisanych im stawek. Powinien wspierać się w trakcie roku prowadzeniem takiej ewidencji przychodów, aby możliwe było przyporządkowanie ich do danego rodzaju działalności.

Przy kilku stawkach ryczałtu z jednej działalności podział przychodów obowiązuje również przy dokonywaniu odliczeń w rocznej deklaracji podatkowej. Innymi słowy, wartość przysługujących podatnikowi ulg podatkowych należy odliczyć w proporcji od każdego rodzaju przychodu.

Odliczenia w rocznym PIT-cie w proporcji

Proporcja polega na odliczeniu przysługujących osobie rozliczającej się ryczałtem ulg podatkowych od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami w takim udziale procentowym, w jakim przychód objęty daną stawką pozostaje w sumie przychodów.

Przykład
Pan Maciej w 2015 r. prowadził działalność gospodarczą, z której przychody objęte były zryczałtowanymi stawkami: 17-proc. i 5,5-proc. Zarobek z działalności opodatkowanej wyższą stawką wyniósł 6 000 zł, zaś z tej objętej niższą 144 000 zł. Suma przychodów pana Macieja osiągniętych w zeszłym roku to 150 000 zł.
Pan Maciej w 2015 r. regularnie oddawał bezpłatnie krew, zyskując tytuł honorowego dawcy krwi. W sumie oddał 2,7l krwi, zatem w rocznym PIT-cie będzie mógł odliczyć 2,7l * 130 zł = 351 zł. Ta kwota mieści się w limicie odliczenia darowizn, który w  tym przypadku wynosi 9 240 zł (0,06 * 150 000 zł).
Udział dwóch rodzajów przychodów w przychodach ogółem:
Stawka 17-proc: 6 000 zł / 150 000 zł = 4%
Stawka 5,5-proc: 144 000 zł / 150 000 zł = 96%
Rozliczenie przekazanej krwi oddzielnie dla dwóch stawek:
Stawka 17-proc.: 351 zł * 0,04 = 14,04 zł – wartość odliczenia, o jaką należy pomniejszyć 6 000 zł.
Stawka 5,5-proc.: 351 zł * 0,96 = 336,96 zł – wartość odliczenia, o jaką należy pomniejszyć 144 000 zł.

Odliczenia od podatku od sumy przychodów

A co z popularnym przekazaniem 1-proc. zobowiązania podatkowego podatnika na rzecz wskazanej  fundacji czy schroniska? Ponieważ zarówno "1 procent", jak i wartość składki zdrowotnej, to odliczenia dokonywane od podatku, a nie w tym przypadku od przychodu, kwestia prowadzenia działalności opodatkowanej kilkoma zryczałtowanymi stawkami nie ma znaczenia. Wymienione wyżej wartości odlicza się od łącznej kwoty podatku. Kwotę należnego podatku wyznaczy tutaj zatem różnica między łączną kwotą ryczałtu, a sumą poniesionych przez ryczałtowca wydatków na wybraną Organizację Pożytku Publicznego czy składkę zdrowotną.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care


Oceń ten artykuł: