Kiedy trzeba wyrejestrować kasę fiskalną?

Kiedy trzeba wyrejestrować kasę fiskalną?

[07.05.2016] Prowadzenie własnego biznesu wiąże się nie tylko z sukcesami, ale także porażkami. Bez wątpienia dla każdego przedsiębiorcy jest nią konieczność zamknięcia firmy, kiedy nie przynosi ona dochodów.

Jednak nawet w tak przykrej chwili podatnik nie może zapominać o swoich obowiązkach względem fiskusa. Jednym z nich jest konieczność wyrejestrowania kasy fiskalnej.

Trwałe uszkodzenie pamięci fiskalnej, jej wymiana lub zamknięcie działalności gospodarczej obliguje podatnika do wyrejestrowania urządzenia fiskalnego. Czynność ta polega na powiadomieniu właściwego urzędu skarbowego oraz służb serwisowych o przyczynach zaprzestania używania kasy rejestrującej.
 
Niezwykle istotną kwestią jest pisemne powiadomienie właściwego dla danego podatnika podatku VAT urzędu skarbowego o liczbie stanowisk kasowych razem z podaniem dokładnych adresów prowadzenia działalności. Tę czynność należy wykonać przed fiskalizacją.
 
Poprawne wypełnienie tych obowiązków umożliwi podatnikom(zgodnie z przepisami ustawy), którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, odliczenie kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
 
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu po zgłoszeniu przez podatnika informacji o liczbie stanowisk kasowych i adresach prowadzenia działalności. Te dane należy zgłosić do urzędu skarbowego wraz z rachunkiem lub rachunkami świadczącymi o dokonaniu zakupu kasy. Zwrot kwoty jest bezpośrednio kierowany na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku.

 

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: