Kiedy dostawca z branży multimedialnej nie musi korzystać z kasy fiskalnej?

Kiedy dostawca z branży multimedialnej nie musi korzystać z kasy fiskalnej?

[23.08.2016] Firmy, które zajmują się m. in. dostawą sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, najczęściej muszą ewidencjonować swoją działalność za pomocą kasy fiskalnej. Jednak zgodnie z rozporządzeniem resortu finansów, istnieją wyjątki od tej reguły. 

Ustawodawca zastrzegł kilka przedmiotów, w stosunku do których zapis ten nie ma zastosowania, czyli przedsiębiorcy nie muszą ewidencjonować czynności na kasę fiskalną. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności dostarczają:

 • lampy elektronowe wraz z innymi elementami elektronicznymi,
 • części do aparatów i urządzenia do operowania dźwiękiem i obrazem, anteny,
 • sprzęt fotograficzny (z wyłączenie akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego).

To ewidencja ich nie obowiązuje
 

Oprócz przytoczonych powyżej, rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z ewidencji obrotów za pomocą kasy fiskalnej, obejmuje też dostawy wyrobów metali szlachetnych lub dostawy z udziałem tych metali. Jednak warunkiem uzyskania takiego zwolnienia w tej sytuacji jest wykazanie, że nie stosuje się dodatkowo zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
 
Prawo do zwolnień stosuje się również przy dostarczaniu elementów nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie), takich jak:
 

 • płyt CD, DVD,
 • kaset magnetofonowych,
 • taśm magnetycznych (w tym kaset wideo),
 • dyskietek,
 • kart pamięci,
 • kartridżów.

W przypadku dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, jak również wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zaw. alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zaw. alkoholu przekracza 0,5 proc., nie stosuje się zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Niemniej, należy zwrócić uwagę na to, że dostawy towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia stanowią w tym wypadku wyjątek. Oznacza to, że w stosunku do nich obowiązek ewidencji za sprawą kasy musi być przestrzegany.
 
Istotną i wartą szczególnej uwagi informacją jest to, że przepisy pkt 4 – 7 nie mają zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 33 załącznika do rozporządzenia. Należą do nich zwolnienia od dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków tych spółdzielni lub innych osób, którym przysługuje:
 

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub
 • które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których obowiązek ewidencjonowania powstał przed 1 stycznia 2011 roku lub podatnik utracił albo utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: