Jaka kara grozi za niepodpisany PIT?

Jaka kara grozi za niepodpisany PIT?

[15.04.2016] Podatnik, który składa tradycyjny papierowy PIT, musi własnoręcznie podpisać deklarację podatkową. Co więcej, jeżeli rozlicza się wspólnie z małżonkiem, to zarówno mąż, jak i żona muszą parafować zeznanie roczne.

Podpisz PIT albo wyznacz pełnomocnika

Ministerstwo Finansów wręcz straszy w swojej broszurze informacyjnej pt. "Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r." o konsekwencjach niepodpisania papierowej deklaracji podatkowej. Jak czytamy w dokumencie, który wśród wielu podatników może wywołać wręcz paniczny strach, a nawet wzbudzić grozę na myśl o wysłaniu rozliczenia PIT z dochodów uzyskanych w ubiegłym roku do urzędu skarbowego, jest to wręcz przykry, a nawet zagrożony surową karą obowiązek. Jak ostrzega Polaków resort:

Zeznanie trzeba podpisać – niepodpisane jest nieważne! Jeżeli składamy zeznanie wspólnie z małżonkiem, zeznanie podpisuje również małżonek, chyba że upoważnił nas do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. W takiej sytuacji wystarczy tylko nasz podpis, ale wówczas musimy pamiętać, że jest to równoznaczne ze złożeniem przez nas oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania) o upoważnieniu nas przez małżonka do złożenia tego wniosku w jego imieniu.
 
Źródło: Ministerstwo Finansów

Jednak Ministerstwo Finansów w kierunku podatnika, który rozliczając się wspólnie z małżonkiem chce wyłącznie samodzielnie podpisać roczny PIT, wyciąga kij, zamiast marchewki. Niestety, dla wielu Polaków nie jest to ułatwienie urzędniczych formalności, tylko rzucanie kolejnych kłód pod nogi. Jak przekonuje resort, wystarczy powołać… własnego pełnomocnika. Tylko pytanie nasuwa się samo – która z czynności jest prostsza? Podpisanie papierowej deklaracji podatkowej przez zarówno męża, jak i żonę, czy angażowanie do tej czynności kolejnej osoby? Odpowiedź nasuwa się sama.

Zeznanie może być podpisane przez pełnomocnika. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania zeznania. Jeżeli zeznanie składamy wspólnie z małżonkiem, pełnomocnictwo do podpisania zeznania jest skuteczne, gdy zostało udzielone temu samemu pełnomocnikowi przez oboje małżonków. Podpisanie zeznania przez pełnomocnika zwalnia nas/małżonka z obowiązku jego podpisania.

Ministerstwo Finansów

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: