Godzinę złożenia e-deklaracji potwierdza UPO

Godzinę złożenia e-deklaracji potwierdza UPO

[25.11.2015] Z systemu e-Deklaracje można korzystać właściwie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jeśli rozliczamy się na ostatnią chwilę, ważne, aby przed północą mieć dostęp do UPO – w przeciwnym przypadku termin rozliczenia się z fiskusem nie będzie zachowany, co może skutkować grzywną.

Za dzień złożenia deklaracji podatkowej przez podatnika przez internet uznaje się dzień wprowadzenia jej do serweru. Natomiast dowodem na to, że deklaracja została pozytywnie zweryfikowana w danym dniu i o danej godzinie, jest wygenerowane przez system urzędowe poświadczenie odbioru, tzw. UPO, tj. dowód, że podatnik poprawnie złożył deklarację uwierzytelnioną danymi autoryzującymi lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przez ważny kwalifikowany certyfikat.

UPO można pobrać, jeśli wyświetli się komunikat o takiej treści. Wszystkie inne komunikaty będą oznaczały, że deklaracja nadal jest przetwarzana lub że nie została złożona. Termin wypełnienia obowiązku i złożenia deklaracji jest zachowany, jeśli deklaracja została przesłana, a podatnik otrzymał UPO.

Wgląd do UPO przez 5 lat

Najlepiej od razu wydrukować czy zapisać na dysku lub na pendrive wygenerowane potwierdzenie. Natomiast jeśli podatnik miał jakieś problemy techniczne i tego nie zrobił, może pobrać UPO w dowolnej chwili dzięki Portalowi Podatkowemu. Na stronie www.portalpodatkowy.gov.pl wybieramy zakładkę "e-Deklaracje", następnie "Formularze" i potem "UPO". W wyświetlonym oknie wpisujemy numer referencyjny e-deklaracji – czyli numer, jaki nadaje się każdemu dokumentowi wprowadzonemu do systemu e-Deklaracje – i klikamy "Sprawdź status dokumentu".

Warto pamiętać, że mimo iż forma przechowywania UPO jest dowolna, jest ono takim samym jak inne dokumenty podatkowe dowodem. UPO podatnik musi przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego – czyli generalnie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności.

Kara grzywny za spóźnioną e-deklarację

Moment, w którym to fiskus otrzyma dostęp do złożonej przez podatnika w terminie e-deklaracji nie ma znaczenia. To oznacza, że przykładowo, jeśli taki dokument podatnik wprowadził pomyślne do systemu ostatniego dnia terminu o godzinie 23:50, a urząd skarbowy otrzymał ją następnego dnia, nie ma podstaw do ukarania podatnika za opóźnienie.

Natomiast, jeśli podatnik złoży e-deklarację po terminie, grozi mu grzywna nałożona mandatem karnym za wykroczenie skarbowe, aktualnie w wysokości od 175 zł do 35 000 zł. Ratunkiem dla spóźnialskich może być tzw. czynny żal, czyli dobrowolne, pisemne lub ustne do protokołu zawiadomienie fiskusa o popełnieniu – w tym wypadku – wykroczenia skarbowego.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care


Oceń ten artykuł: