Kiedy podatnik składa PIT/DS?

Kiedy podatnik składa PIT/DS?

[17.11.2016] W deklaracji podatkowej za 2016 rok niektórzy podatnicy, którzy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, będą musieli rozliczyć się z fiskusem na nowym druku – PIT/DS. Należy złożyć go w urzędzie skarbowym do 2 maja 2017 roku.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 9 kwietnia 2015 roku. Dotyczą podatników, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, takich jak:

– podatkowa księga przychodów i rozchodów,

– księgi rachunkowe.

W takim przypadku podatnicy są zobowiązani samodzielnie obliczać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, według takich samych zasad, jakie obowiązują osoby uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotychczas wykazywali je w formularzu PIT-6.

Jednak w wyniku nowelizacji  przepisów, zmieniło się to. W rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2016 roku, należy wykazać prowadzone działy specjalnej produkcji rolnej wraz z numerami i jednostkami miar w formularzu PIT/DS, który następnie należy dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.

Uwaga! Niektórzy podatnicy nadal rozliczają się w PIT-6

Pomimo zmian w rozliczeniu dochodów podatników prowadzących działy specjalnej produkcji rolnej, niektórzy z nich, tak jak dotychczas miesięczne zaliczki na podatek dochodowy wykazują w formularzu PIT-6!

Dotyczy to osób, które dochód z działów specjalnych ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. W takim przypadku zaliczki miesięczne wpłacają według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: