Europejska kariera Profilu Zaufanego

Europejska kariera Profilu Zaufanego

[05.04.2016] Profil Zaufany, rodzaj podpisu elektronicznego, który można założyć w systemie ePUAP, pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na wizyty w urzędach. W przyszłości także pozwoli uniknąć wydatków na podróże, bo będzie honorowany w innych krajach Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że do założenia Profilu Zaufanego konieczne jest posiadanie konta w systemie ePUAP. Kiedy je już mamy, wysyłamy z jego poziomu wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego, następnie udajemy się do punktu, w którym dokonuje się potwierdzenia tego profilu, a potem z użyciem PZ można już podpisywać urzędowe dokumenty.

Unijne rozporządzenie stosowane bezpośrednio

Wkrótce jednak użyteczność Profilu Zaufanego znacznie się zwiększy. Przy jego użyciu będzie można załatwić część spraw urzędowych w innych krajach członkowskich. Będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Wejdzie ono w życie 1 lipca 2016 r. Określenie "wejdzie w życie” należy traktować dosłownie, bo ten europejski akt prawny będzie stosowany bezpośrednio na terenie krajów członkowskich, bez konieczności implementacji do prawa poszczególnych państw.

Polski rząd zdecydował się jednak na uzupełnienie w postaci ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, której projekt opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Jej zadaniem jest zapełnienie luk w prawie, które powstałyby po uchyleniu przepisów o podpisie elektronicznym. Po wejściu w życie rozporządzenia PE ustawa ta zostanie uchylona, ale w wielu aktach prawnych znajdują się odniesienia do niej, które stałyby się pustymi przepisami.

Internet zamiast podróży do zagranicznego urzędu

Projektowana ustawa powtarza wiele elementów, jakie znajdują się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego. Na przykład wprowadza dwa rodzaje podpisu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny oraz zaawansowany podpis elektroniczny. Ten pierwszy będzie wymagał kwalifikowanych certyfikatów, a więc będzie to obecny kwalifikowany podpis elektroniczny z certyfikatem, przy drugim konieczne będzie jedynie spełnienie wymagań, postawionych w rozporządzeniu PE. I właśnie takim podpisem elektronicznym będzie Profil Zaufany.

Rozporządzenie PE nakazuje krajom członkowskim honorować swoje systemy identyfikacji elektronicznej na adekwatnym poziomie. To znaczy, że jeśli w Polsce do załatwienia jakiejś sprawy wystarczy złożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego, to obcokrajowiec z UE również może użyć do jej załatwienia swojego, pochodzącego z innego państwa znaku autoryzacji na takim (albo wyższym) poziomie zabezpieczeń). I odwrotnie – np. Polak, który musi załatwić coś w Anglii, może użyć swojego Profilu Zaufanego i nie będzie można od niego wymagać, aby skorzystał z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeśli nie wymaga się tego od Brytyjczyków.

To rozwiązanie będzie szczególnie wygodne dla osób, które prowadzą interesy za granicą oraz czasowo tam przebywały i np. pozostawiły poza krajem część majątku. Zamiast wydawać pieniądze na podróże, będą mogły załatwić wiele spraw, nie odchodząc od komputera.

Najpierw notyfikacja

Oczywiście, nie od razu będzie można używać polskiego PZ do załatwiania spraw poza krajem. Konieczna będzie jeszcze notyfikacja danego rodzaju systemu do Komisji Europejskiej. Ale kiedy już zostanie to dokonane, systemy e-administracji staną otworem przed osobami, które dysponują Profilem Zaufanym.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: