Jak rozliczać deklarację VAT kwartalnie zamiast miesięcznie?

Jak rozliczać deklarację VAT kwartalnie zamiast miesięcznie?

[02.09.2016] Większość przedsiębiorców rozlicza się ze skarbówką z podatku VAT miesięcznie. Jednak można to także zrobić raz na kwartał, według trzech sposobów w zależności od statusu podatnika. Oto pierwszy z nich.

Firma o statusie małego podatnika stosująca metodę kasową rozliczania VAT

Status małego podatnika ma firma, która w poprzednim roku podatkowym uzyskała dochód nieprzekraczający określonej kwoty. W roku 2015 nie mogło to być więcej niż 1,2 mln euro, czyli 5 015 000 zł. Małym podatnikiem jest też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, wyłączając komis. Kwota prowizji lub innego wynagrodzenia za usługi nie mogła przekroczyć w poprzednim roku podatkowym określonej kwoty – w 2015 roku to 45.000 euro, czyli 188.000 zł.
 
Stosując metodę kasową, jesteśmy obciążani obowiązkiem podatkowym w momencie otrzymania zapłaty za towar bądź usługę, ale nie później niż 90 dni po dokonaniu transakcji. Wybierając kasową metodę rozliczania VAT, decydujemy się jednocześnie na rozliczanie kwartalne. Nie mamy możliwości składania deklaracji co miesiąc. Co trzy miesiące musimy więc składać w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7K, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po upływie trzeciego miesiąca kwartału którego dotyczy rozliczenie.
 
Chcąc stosować metodę kasową, musimy powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Robimy to na druku VAT-R najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chcemy stosować tę formę rozliczenia. Należy tę decyzję dobrze przemyśleć, bo zrezygnować z niej można dopiero po 12 miesiącach stosowania.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: