Były przedsiębiorca może wynajmować majątek po firmie jako osoba prywatna

Były przedsiębiorca może wynajmować majątek po firmie jako osoba prywatna

[01.12.2015] Osoby, które kiedyś prowadziły działalność gospodarczą w budynku, po zakończeniu prowadzenia firmy mogą ten budynek wynajmować jako osoby prywatne. To oznacza, że uzyskane przychody mogą rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednym z kłopotów, z którym borykają się przedsiębiorcy, wynika z faktu, że część z nich wykorzystuje w działalności majątek prywatny taki jak np. nieruchomość, inni zaś wykorzystują swoją własność jako osoby fizyczne. Ten problem czasem trwa dłużej niż firma, jako że po zakończeniu działalności pozostaje majątek, na którym były już przedsiębiorca może nadal zarabiać.

Budynek był w ewidencji majątku firmy

Taki właśnie ma problem podatnik, który zwrócił się do izby skarbowej o interpretację podatkową. Jest on byłym przedsiębiorcą, który posiada budynek. Kiedy go budował, robił to wyłącznie za środki własne, nie wpisywał wydatków na budowę do kosztów firmy, nie ubiegał się o zwrot VAT. Jednak w pewnym momencie włączył budynek do majątku firmy, aby móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Potem także w ramach działalności gospodarczej wynajmując pokoje m.in. w tym budynku.

Jednak zakończył działalność, wtedy zaś rozpoczęła ją jego żona, która również zajmowała się wynajmem pokoi w budynku, który użytkuje na podstawie umowy użyczenia. Ona nie wpisywała budynku do ewidencji środków trwałych, nie dokonywała także żadnych odpisów.
Ale zgodnie z planami, żona podatnika zamierza zakończyć działalność gospodarczą, a on chce oddać budynek w najem. Umowa została już podpisana, a wejdzie w życie, kiedy żona podatnika zakończy działalność.

Podatnik chciał się dowiedzieć, czy przychody z zawartej umowy będzie mógł rozliczać jak przychody z najmu prywatnego. Zwrócił on uwagę, że nie można go traktować jako przedsiębiorcy, jako że działalności nie prowadzi a umowę zawarł tylko jedną, tyle że na 20 lat, poza tym zrobił to bez umieszczania ogłoszeń czy reklam, a więc nie postępował w tym wypadku w taki sposób, jak robiłby to przedsiębiorca.

Fiskus się zgadza, choć z zastrzeżeniem

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 17 listopada 2015 r. (sygnatura IPTPB1/4511-569/15-2/MD) przyznała podatnikowi rację. Potwierdziła, że przepisy zezwalają na wynajem prywatny, jakkolwiek jest i drugi jego rodzaj, w ramach którego wynajmuje się składniki majątku związane z działalnością gospodarczą – i je rozlicza się w ramach tej działalności.

Urzędnicy potwierdzili też, że wg art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osoby fizyczne, które osiągają przychody z najmu prywatnego, mogą je rozliczać właśnie ryczałtem.

Jednakże autorzy interpretacji wykazali się daleko posuniętą ostrożnością, zaznaczając, że interpretacja nie zajmuje się tym, czy umowa podpisana przez podatnika spełnia czy też nie spełnia znamion działalności gospodarczej. Stwierdzili, że tutaj do oceny potrzebna byłaby dokładna analiza przypadku i że możliwe jest, iż inne organy skarbowe, po dokonaniu takiej analizy, uznają, że jednak podatnik prowadzi działalność gospodarczą.

Marek Siudaj

Treœści dostarcza: Tax Care

Oceń ten artykuł: