Od biura w domu można zapłacić wyższy podatek od nieruchomości

Od biura w domu można zapłacić wyższy podatek od nieruchomości

[07.12.2015] Rejestracja firmy w domu przedsiębiorcy to niemal standard. Aby móc korzystać z przywilejów takiego rozwiązania, trzeba mieć na uwadze również i wynikające z niego obowiązki. Z jednej strony przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach część wydatków na ogrzewanie, prąd czy raty kredytu. Z drugiej, powinien – choć nie w każdym przypadku – liczyć się z wyższym podatkiem od nieruchomości.

Do kosztów działalności gospodarczej należą wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją biura. Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów firmowych np. opłaty za media, a co za tym idzie, o ich wartość zmniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego. Przy rejestracji firmy we własnym domu, w praktyce przedsiębiorcy rozliczają w kosztach część "domowych" opłat.

Czy w takim przypadku przedsiębiorca jest obowiązany do zapłaty wyższego podatku od nieruchomości? Warto pamiętać, iż o ile obecnie maksymalny podatek od budynku mieszkalnego wynosi 0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, a od gruntu pod budynek mieszkalny 0,47 zł od 1 mkw. powierzchni, to jego stawka przy budynku związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej to 23,13 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a przy gruncie pod działalność gospodarczą 0,90 zł od 1 mkw. powierzchni. Przy pomieszczeniach biurowych jest to zatem różnica rzędu kilkudziesięciu złotych.

Kiedy pokój w domu jest biurem?

Za nieruchomości związane z prowadzeniem biznesu uznaje się budynki, budowle i grunty, jakie posiada przedsiębiorca – wyjątkiem są budynki mieszkalne i powiązane z nimi grunty. Natomiast w sytuacji, kiedy swoją działalność prowadzimy w domu (czy w jego części, np. jednym pokoju), to od jego powierzchni (czy powierzchni jednego pokoju) możemy być obowiązani opłacać wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Warunkiem jest, aby cały ten dom czy jedno z jego pomieszczeń było wykorzystywane wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli aby nie pełniło żadnych funkcji mieszkalnych (utrwalony już wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 1992 r. o sygn. akt SA/Wr 650/92).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podlega powierzchnia użytkowa budynku lub jego części, mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Informacja do gminy

W praktyce wielu przedsiębiorców mimo rejestracji firmy pod adresem domowym nie rozlicza w działalności żadnych kosztów związanych z domem czy mieszkaniem. Biorąc po uwagę właśnie stawkę podatku od nieruchomości, często to się po prostu nie kalkuluje. Natomiast jeśli na ścianie naszego domu wisi szyld informujący, że właśnie tutaj znajduje się nasza firma i faktycznie całą pracę wykonujemy w domu, powinniśmy udać się do gminy z oświadczeniem o przeznaczeniu danego pomieszczenia w naszym domu na wykorzystywane wyłącznie w naszej działalności gospodarczej do gminy. Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Jeśli gmina tak zdecyduje, podwyższy podatek od nieruchomości poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęliśmy prowadzić działalność w naszych własnych czterech kątach.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care

Oceń ten artykuł: