Niemal 3 mln z nas żyje w skrajnym ubóstwie! A co trzeci Polak wyrzuca jedzenie na śmietnik!

Niemal 3 mln z nas żyje w skrajnym ubóstwie! A co trzeci Polak wyrzuca jedzenie na śmietnik!

[13.11.2016] Z danych GUS wynika, że 2,8 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie! A ubóstwo relatywne dotyczy aż 6,2 mln ludzi nad Wisłą! Tymczasem Bank Żywności alarmuje, iż co trzeci z nas wyrzuca jedzenie na śmietnik! Zamiast tego, lepiej przekazać je potrzebującym! Wystarczy niewiele!

Jedzenie gnije albo nie zdążymy go zjeść

Jak alarmował w styczniu tego roku Bankier.pl, aż 43 proc. osób w gospodarstwach domowych żyło w Polsce poniżej granicy minimum socjalnego, czyli poniżej minimalnego godziwego standardu życia – ostrzegał w raporcie GUS!

Tymczasem z raportu Banku Żywności "Nie marnuj jedzenia 2016" wynika, że co trzeci z Polaków przyznaje się do wyrzucania jedzenia do kosza. Niestety najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest nasze niedbalstwo i nadmierna konsumpcja.

Oznacza to, że przyczyną takiej sytuacji nie jest zła wola Polaków, ale ich nieświadomość dotycząca niemarnowania żywności. – Wyrzucanie jedzenia to bardzo ważny problem pojawiający na co dzień w każdym polskim domu. Chcemy uświadomić i edukować Polaków, jak w prosty sposób ograniczyć wyrzucanie wędlin, warzyw, owoców czy resztek z obiadu – podkreśla Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

75 proc. Polaków chce pomóc!

Z badań przeprowadzonych przez Bank Żywności wynika, że 3/4 Polaków chce podzielić się z innymi świątecznymi zakupami. – To gigantyczny potencjał życzliwości wobec tych, którzy bez pomocy nie mieliby takiej Wigilii, jak my wszyscy. A przecież mają prawo do takiego samego szczęścia – przekonuje Marek Borowski.

W tym roku Świąteczna Zbiórka Żywności odbywać się będzie pod hasłem "Dodaj Świętom Smaku." Podzielenie się jedzeniem to najpiękniejszy, codzienny gest, który świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na innych. A chęć, by ci inni mieli równie wspaniałe święta co my sami, to dowód, że Polacy wiedzą co znaczy empatia – przekonuje Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Oceń ten artykuł: