Niska jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych w Polsce

Niska jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych w Polsce

[27.02.2012] W ostatnich latach polski rynek pozytywnie wyróżniał się pod względem transakcji przejęć przedsiębiorstw. Spółki giełdowe w latach 2008-2010 dokonały ponad 300 przejęć na łączną kwotę 5,4 mld EUR.

Każda taka transakcja ma istotny wpływ na sprawozdania finansowe – konieczne jest zastosowanie MSSF 3 (w celu szczegółowego ujawnienia nabywanych aktywów), a następnie okresowego stosowania MSR 36 (w celu testowania nabytych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości). Jak wynika z naszego badania, na rynkach zagranicznych, w zależności od branży, od 36% do 70% (średnio około 50%) wartości transakcji przypisuje się do wartości firmy i dodatkowo od 6% do nawet 57% (średnio około 30%) wartości transakcji stanowią nowo ujawnione aktywa niematerialne, takie jak: znaki towarowe, relacje z klientami, licencje czy patenty.

W Polsce, pomimo dobrego klimatu transakcyjnego, jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych, w świetle wymogów MSSF 3, pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z naszego badania, dla co trzeciej transakcji zamkniętej w latach 2008-2010 nie ujawniono należycie alokacji ceny nabycia (pomimo takiego obowiązku), a tam gdzie zaprezentowano taką alokację wielokrotnie zwracała naszą uwagę niska jakość ujawnień. Znalezione przez nas "modelowe" ujawnienia to raczej wyjątek potwierdzający ogólną regułę.

Z drugiej strony, zidentyfikowaliśmy także wiele spółek, których zarządy miały odwagę ujawnić odpisy z tytułu utraty wartości aktywów (w latach 2008-2009) zgodnie z MSR 36. Odpisy takie wystąpiły w połowie największych spółek (z indeksu WIG-20) a w wybranych branżach dotyczyły od 20% do nawet 60% spółek.

Pamiętajmy, że MSSF 3 i MSR 36 znacznie wykraczają poza "tradycyjny" obszar księgowości, a ich prawidłowe zastosowanie wymaga wiedzy z zakresu finansów i wycen przedsiębiorstw. W sytuacji braku własnego doświadczenia, coraz więcej zarządów decyduje się na skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych doradców, co zasługuje na uznanie. Należy mieć nadzieję, że z czasem rynek doceni tych, którzy nie ukrywają, co właściwie nabyli w transakcji i nie obawiają się wykazania utraty wartości. W końcu rynek kapitałowy, jak każdy inny, opiera się na zaufaniu.

Tomasz Wiśniewski
FCCA, CBV, Partner i Szef Zespołu ds. Wycen w KPMG

Marcin Łągiewka
CBV, Dyrektor w Zespole ds. Wycen w KPMG

Treści dostarcza: KPMG

Oceń ten artykuł: