Zmiana zasad obliczania wysokości ostatniej zaliczki na podatek dochodowy


Zmiana zasad obliczania wysokości ostatniej zaliczki na podatek dochodowy

[12.02.2012] W 2012 r. uproszczony został system poboru zaliczek na podatek dochodowy. Ostatnia zaliczka w roku podatkowym nie jest już obliczana według wysokości przedostatniej zaliczki.

Jej wysokość będzie obliczana według tych samych zasad co za każdy inny miesiąc albo kwartał. Zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i prawnych. W podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczkę za grudzień oblicza się według tych samych zasad co za inne miesiące. Ustawodawca usunął więc zjawisko kreowania kosztów podatkowych przez np. podatników PIT w rozliczeniu za listopad każdego roku po to, aby zapłacić jak najmniejszą zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień.

Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Zaliczki kwartalne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Tomasz Król
prawnik kancelarii welsyng.pl

Treści dostarcza: Kancelaria welsyng.pl

Oceń ten artykuł: