Oświadczenie Prezesa SN kierującego Izbą Dyscyplinarną

5 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym wysunął tezę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Teraz do tego wyroku odniósł się Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej.

W opublikowanym 11 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Sądu Najwyższego komunikacie, Prezes SN kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej SN poinformował, że mimo wydanego przez SN 5 grudnia 2019 r. wyroku, Izba Dyscyplinarna nadal będzie realizować swoje zadania. Dalsze uprawnienie do tego, zdaniem Prezesa, daje Konstytucja RP, a w zasadzie legitymacja nadana przez konstytucyjne organy, jak i wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne.

„… wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o sygnaturze III PO 7/18 z dnia 5 grudnia 2019 roku nie ma wpływu na dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bowiem zapadł na kanwie konkretnego stanu faktycznego, dotyczącego odwołania od uchwały KRS w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego” – poinformował w swym komunikacie Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski (www.sn.pl).

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: