Opodatkowanie brzegu morskiego pod okiem Sejmu

Sejm zbada opodatkowanie brzegu morskiego

Opodatkowanie brzegu morskiego było tematem ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiceminister Finansów Paweł Cybulski powiedział, że dla przyszłych działań organów skarbowych w sprawie opodatkowania prac wykonanych w ramach rządowego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” decydujące znaczenie będzie miała uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bez względu na treść uchwały, zachęcił poszkodowanych przedsiębiorców do występowania o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty ewentualnych zobowiązań.

O co chodzi w sporze o opodatkowanie brzegu morskiego?

Wciąż nie zakończył się wieloletni spór o opodatkowanie prac hydrotechnicznych wykonywanych w ramach rządowego „Programu Ochrony Brzegów Morskich”. Przypominamy, że sprawa dotyczy tego, czy roboty mające na celu ochronę brzegu morskiego można zakwalifikować jako usługi związane z ochroną środowiska morskiego, które opodatkowane są stawką 0% VAT. Z taką interpretacją nie chce zgodzić się fiskus, który po latach żąda od przedsiębiorców zapłaty 23% VAT od wykonanych usług.

Sprawa musiała trafić aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w dalszym ciągu czeka na swój finał. W drodze postanowienia z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1857/16 przewodniczący przedstawił powstałe na gruncie przedmiotowej sprawy zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Wiceminister Finansów Paweł Cybulski zapowiedział, że działania organów skarbowych będą uzależnione od treści uchwały siedmiu sędziów NSA. Zadeklarował jednak, że bez względu na rozstrzygnięcie NSA resort będzie poszukiwał rozwiązań, aby zminimalizować negatywne skutki dotychczasowych decyzji fiskusa. Zachęcił również poszkodowanych przedsiębiorców do występowania o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty ewentualnych zobowiązań.

Źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Oceń ten artykuł: