Zmiana ustawy o Karcie Polaka

W poniedziałek 25 marca 2019 r., ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka autorstwa Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nr z wykazu UD488). Regulacje Karty mają objąć Polaków zamieszkałych na całym świecie, a nie tylko za wschodnią granicą kraju, jak to jest obecnie.

 

W preambule Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka zawarto, że:

„realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie” (Dz.U. 2007, Nr 180, poz. 1280).

Nowelizacja dokonać ma modyfikacji w tym sformułowaniu, poprzez usunięcie słów „na Wschodzie”. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu zmian, mają one rozszerzyć podmiotowy zakres oddziaływania ustawy na cały świat, by objąć wszystkie środowiska polonijne i wszystkich posiadających polskie pochodzenie.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: