Unia wprowadza nowe zasady ustalania stawek VAT

Unia wprowadza nowe zasady ustalania stawek VAT

Unia wprowadza nowe zasady ustalania stawek VAT

Unia Europejska aktualizuje przepisy dotyczące stawek VAT. W 2018 r. UE zaproponowała reformę stawek VAT i dziś, 7 grudnia 2021 r. wraca do tematu, zawierając z państwami członkowskimi porozumienie w tej sprawie.

Jak wyjaśnia KE, propozycja zmiany stawek VAT miała na celu pełne dostosowanie przepisów dotyczących VAT do priorytetów Unii Europejskiej, bo w niektórych przypadkach mogą one wywoływać negatywne skutki. Na przykład niektóre stawki obniżone, dozwolone obecnie na mocy dyrektywy w sprawie podatku VAT, mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko.

Celem zmian jest również zagwarantowanie, że przepisy UE obejmą niektóre towary i usługi związane z rozwojem technologicznym i aktualnymi priorytetami w zakresie zdrowia publicznego, aby maksymalnie zwiększyć ich potencjał wspierania pozytywnych zmian w społeczeństwie europejskim.

Proponowane dziś nowe zasady są poparte wcześniejszym porozumieniem w sprawie zmiany unijnego systemu VAT na taki, w którym VAT jest płacony w państwie członkowskim konsumenta, a nie w państwie członkowskim dostawcy. Dzięki temu większe zróżnicowanie stawek (zgodnie z ustaleniami z dziś) w mniejszym stopniu zakłóciłoby funkcjonowanie jednolitego rynku lub spowodowało zakłócenia konkurencji. Jednocześnie unika się w ten sposób mnożenia stawek obniżonych, które zagrażałyby zdolności państw członkowskich do poboru dochodów w erze po wprowadzeniu dyrektywy COVID-19.

Państwa członkowskie będą nadal stosować podstawową stawkę VAT powyżej 15%. Będą miały również możliwość stosowania dwóch stawek obniżonych, wynoszących 5% w odniesieniu do towarów i usług należących do maksymalnie 24 kategorii ujętych w zaktualizowanym załączniku III do dyrektywy VAT. Mogą również stosować jedną stawkę obniżoną niższą niż 5% i jedno zwolnienie („stawka zerowa”) w odniesieniu do maksymalnie siedmiu kategorii z wykazu uznawanego za obejmujący podstawowe potrzeby, np. artykuły spożywcze, leki, produkty farmaceutyczne. Państwa członkowskie jednogłośnie zgodziły się na tę reformę.

Obniżone stawki VAT na towary i usługi, które były dopuszczalne w ramach poprzedniego systemu, ale zostały uznane za niezgodne z Europejskim Zielonym Ładem, będą musiały zostać zniesione w państwach członkowskich najpóźniej do 2030 r. Państwa członkowskie będą musiały w tym terminie zlikwidować wszelkie odstępstwa, które nie są z nim zgodne. Z załącznika III wyraźnie wyłączono szereg produktów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko, a w konsekwencji na działania łagodzące zmiany klimatu. Państwa członkowskie będą miały czas do 2030 r., aby zakończyć wszelkie uprzywilejowane traktowanie takich produktów. Inne istniejące odstępstwa, które nie są uzasadnione celami polityki publicznej, będą musiały zostać zniesione do 2032 r.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: