Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

[26.02.2016] Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych instytucji.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15 uchwałę, w której orzekł, że oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowo administracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Wskazana wyżej uchwała była wydana w związku z koniecznością sprzecznych ze sobą wyroków sądów administracyjnych w związku z interpretacją art. 83 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa). W myśl tego przepisu oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej (…) jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu, zaś rozbieżności w orzecznictwie dotyczyły tego, czy skutek wniesienia pisma bezpośrednio do sądu, strona postępowania sądowo administracyjnego może osiągnąć również wówczas, gdy złoży pismo w placówce pocztowej operatora innego niż wyznaczony.

Konsekwencje uchwały NSA

NSA we wskazanej wyżej uchwale z 19 października 2015 r. uznał, że art. art. 83 § 3 ppsa należy interpretować dosłownie, bez wyjątków.

NSA nie uznał za prawidłowy pogląd, że należy uzależnić ścisłe stosowanie omawianego przepisu od wcześniejszego pouczenia strony o tym, jaki operator pocztowy pełni aktualnie funkcję operatora wyznaczonego. W konsekwencji może to spowodować odrzucanie przez sądy administracyjne odwołań do tych sądów, gdy strona nada przed upływem terminu pismo procesowe np. w placówce tego operatora, który obsługuje korespondencję sądową (a nie jest nim obecnie operator wyznaczony).

Ponadto omawiana uchwała może mieć negatywny wpływ (z powodów wskazanych wyżej) na terminowość wnoszenia środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu podatkowym.

Autorem jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Oceń ten artykuł: